علمی : بهشت و جهنم در دیوان ناصر خسرو- قسمت ۱۷

این اثر به نثر فارسی و به سال ۴۶۲ ق نوشته شده است. در این کتاب از دیدگاه‏های متعزله، کرامیه و فلاسفه در مورد مضامین توحید، نفس، عقل، طبیعت، ادراک…