جستجوی مقالات فارسی – ارزیابی تاثیر تنوع کاربرد کارتهای ATM در بانکداری الکترونیک بر بهبود عملکرد شعب …

شيخاني (1378) بانکداري الکترونيکي و راهبردهاي آن در جمهوري اسلامي ايران او از مطالعات خود نتيجه گيري کرده است که بانکداري الکترونيکي در ايران محدود به کارتهاي بانکي مي باشد…

ارزیابی تاثیر تنوع کاربرد کارتهای ATM در بانکداری الکترونیک بر بهبود عملکرد …

ایجاد امنیت خاطر برای مشتریان در معامله دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است. ساعات کار مناسب برای مشتریان ظاهر مرتب و نظیف برای کارکنان خدمات انجام خدمات…