منابع پایان نامه و مقاله – آموزش مهارتهای زندگی در چهارچوب نظریه های برنامه درسی

    اصولاً آن دسته از نظریه ها و رویکردهای برنامه درسی که بر کارکردها و ابعاد اجتماعی مدارس و مراکز آموزشی تاکید می کنند، می توانند در زمینه آموزش مهارت…

نگارش پایان نامه با موضوع مؤلفه های مهارت های زندگی

  به هر حال، توجه و تأمل در دیدگاه های مطرح شده فوق، بیانگر تعدد و تکثر مواضع و دیدگاه های صاحب نظران در مورد انواع مهارت های زندگی می…

پایان نامه در مورد  انواع مهارت های زندگی

    طبقه بندی های مختلفی از مهارتهای زندگی به عمل آمده است که از اختلافات در دیدگاه ها و نظرات افراد مختلف ناشی می شود. در اینجا به برخی از…