دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی و مدل سازی تاثیرقابلیت های یادگیرنده سازمانی بر انعطاف پذیری راهبردی، …

این نوع استراتژی در سال های دهه ۱۹۷۰ به وسیله عمومی شدن مفهوم منحنی تجربه به طور فزاینده ای متدوال شده است. این استراتژی خود راهکاری برای دست یابی به…

ارزیابی تاثیر تنوع کاربرد کارتهای ATM در بانکداری الکترونیک بر بهبود عملکرد …

صفحات وبساده ترین شکل بانکداری الکترونیک که به منظور نمایش اطلاعات در مورد بانک و محصولات و خدمات آن می باشد، از طریق شبکه وب جهان گستر است. امروز تمامی…