عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۱۵

دین ما عشــق است ای زاهد مگو بیهوده پند ما بـه ترک دین خــود گفتن نخواهیم از گزاف[۱۳۷]۲بیش از این تاب ملامت نیست در عشقت مرا روی خــود بنمـای تا…

عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۱۴

به بزم عشـق تو مستغنیم زساقی و مطرب مَیَم ترشـح دیده ست و نــی ترنّــم ناله[۱۲۷]۵بنمای جــمال عشــقِ عشــاق خودم تـا عاشــق ِ عاشــقِ جمــالت باشــم[۱۲۸]۶با تیـغ تـو گـر سر…

تحقیق دانشگاهی – عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۱۳

نیست جز عشق تو مقصود زهر گفت وشنید هرچه جز آن همه افسانه و افسون بینم۴گذشت عهد جوانی به کار عشق و هنــوز اگرچـه پیر شدم رو به کار خـود…

عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۱۲

با دو عالـم عشــق را بیگانگــی انـدرو هفتــادو دو دیوانــگیمطرب عشق این زند وقت سماع بندگی بندو خـدااوندی صداعپس چه باشد عشق ، دریای عدم در شکسته عقل را آن…

دسترسی به منابع مقالات : عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۱۱

خاطـر خیّاط عقل گرچه بسی بخیه زد هیـچ قبایی ندوخت لایق بالای عشــق[۸۱]۳عطار در کتاب « منطق الطیر » به بیان عشق و مقایسه آن با عقل پرداخته و با…

دسته بندی علمی – پژوهشی : عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۹

عشــق‌هایی کـز پـی رنگــی بود عشـــق نبـود عاقبت ننگــی بود[۴۹]۳عشق قهّار است و من مقهور عشق چون قمر روشن شدم از نور عشق[۵۰]۴«او ، اگرچه هستی را سراسر عشق می‌داند…

دسته بندی علمی – پژوهشی : عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۶

۲- همیشه و در تمام حالات به یاد محبوب بودن۳- مقید شدن به اوامر و نواهی و تسلیم کامل بودن۴- اطاعت و بندگی۵- باز شدن چشم و گوش ، برای…

دسترسی متن کامل – عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۵

۱۱- مردم را بهتر از خود دیدن است ، به واسطه خوش بینی نسبت به بندگان خدا به ویژه مؤمنان .۱۲- خودش را بدترین مردم دیدن ، این به واسطه…

عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۴

۳- محبت و عشق تاجران برای جمع آوری ثروت و مال۴- محبت علما و حکما در اندوختن علوم و احکام و معارف و احکام و مسائل علمی۵- محبت و عشق…

عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۳

«…. قد شَغَفَها حُبّاً ، اِنّا لَنَریها فی ضلالٍ مبین۳ »…. حب یوسف وی را فریفته خود ساخته و ما اورا درضلالت می‌بینیم .خداوند بزرگ می‌فرماید :بعضی از مردم معبودهایی…