نگارش پایان نامه – اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال شخصیت اجتنابی

اختلال شخصیت اجتنابی(APD)[1] از نظر برخی ویژگی­ها مشابه اضطراب اجتماعی است و به ظاهر همپوشانی گسترده­ای با هراس اجتماعی تعمیم یافته دارد (انجمن روانپزشکی آمریکا، 1381). میزان همپوشانی تشخیصی بین…

منبع پایان نامه : ملاک­های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی

مشخصه اصلی اختلال اضطراب اجتماعی، ترس آشکار و مستمر از موقعیت­های اجتماعی یا عملکردی که در آن­ها ممکن است خجالت و شرمندگی اتفاق بیافتد، می­باشد. (DSM-IV-TR؛ انجمن روانپزشکی آمریکا، 2000).…

فایل پژوهشی : ارتباط بین شیوه های فرزند پروری، راهبردهای مقابله و مشکلات رفتاری

علاقه فزاینده ای در مورد این­که چگونه کودکان در معرض خطر ایجاد و رشد مشکلات رفتاری هستند، وجود دارد. مدل بوم شناختی رشد (برونفر برنر، 1986، به نقل از تالن،…

فروش پایان نامه : ارتباط بین نوجویی و مشکلات رفتاری

مطالعات دوقلوها نشان داده است که شواهد محکمی در مورد سهم ژنتیک در رشد شخصیت وجود دارد. بنابراین نقش آمادگی شخصیت در علت­یابی مشکلات رفتاری در طی رشد سریع نوجوان…