مفهوم روش رقابت:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

مقالات و پایان نامه ها

روش رقابت:

يکي از روش هاي جديد برنامه ريزي راهبردي روشي است که به وسيله ي مايکل پورتر[1]، استاد دانشگاه هاروارد[2] در اوايل دهه ي 1980 ابداع شد و تا اواخر آن دهه تکامل يافت. اين روش برنامه ريزي به رقباي بالقوه و بالفعل سازمان يا به عبارت بهتر توليدات آن ها توجه دارد. به همين جهت به روش رقابتي براي طراحي راهبرد معروف شده است. ( فتح الله، 1378)

به نظر پورتر عناصر عمده اي که سازمان را محصور ساخته و آن را تحت تاثير قرار مي دهند عبارتند از:

  • تهديد هاي ناشي از ورود رقباي جديد به بازار
  • قدرت فروشندگان مواد اوليه در تحميل خواسته هاي خود به يک يا چند خريدار
  • توانايي خريداران محصولات در تحميل اراده خود به فروشندگان
  • تهديد ناشي از ورود يا رونق يافتن محصولات جايگزين در بازار
  • تلاش هاي شرکت هاي رقيب در قلمرو صنعت براي پيشي گرفتن از يکديگر ( پورتر[3]، 1985)

پورتر معتقد است که ماهيت رقابت هاي درون يک صنعت را عناصر فوق تشکيل مي دهد وچون طراحي راهبرد بدون توجه به رقابت مفهومي ندارد، هر راهبرد مي بايد در بطن خود چگونگي رويارويي با عناصر فوق را داشته باشد. پورتر با انتقاد به روش تجزيه و تحليل بدره ( پورتفوليو) سازماني به دليل اين که آن دوش سازمان را بيهوده به سوي متنوع ساختن محصولات خود سوق مي دهد،خاطر نشان مي سازد که چارچوبي که او عرضه داشته است مي تواند به طراحي راهبرد هاي قابل اعتماد تر، کمک موثري کند. استفاده از روش رقابتي براي تجزيه و تحليل نقاط قوت و ضعف درون سازمان و فرصت ها، تهديد ها و محدوديت هاي محصور کننده آن ايجاب مي کند، عناصري که در خارج از سازمان آن را به مبارزه دعوت مي کند، مشخص شوند. (رحمان سرشت، 1384)

در سال هاي اخير با توسعه ي استفاده از تجارت الکترونيک پنج نيروي پورتر نمي توانسته است از پيامد هاي تجارت الکترونيک در امان بماند. ( حسيني، 1383)

پورتر با استفاده از چارچوب مذکور و بر اساس تحقيقات ميداني خود سه راهبرد عمومي را پيشنهاد مي کند. اين راهبرد ها مي تواند مزيت هاي راهبردي لازم را در سازمان ها به وجود آورد. راهبرد هاي مذکور عبارتند از:

الف) متمايز سازي: متمايز سازي عبارت است از ايجاد يک ويژگي در يک محصول يا خدمت به طوري که به واسطه ي آن خصوصيت، آن کالا يا خدمت از کالاها و يا خدمات مشابه متمايز شود.منظور از ايجاد وجه تمايز در يک کالا يا خدمت اين است که در متقاضيان آن کالاها و يا خدمات نوعي احساس وفاداري نسبت به توليد کنندگان وعدم تمايل نسبت به رقبا برانگيخته شود. متمايز سازي لزوما با کاهش هزينه توليد يا قيمت فروش ارتباطي ندارد و عمدتا به ويژگي ظاهري،کيفيت و کاربرد هاي کالا و خدمات مربوط است. ( علی احمدی، فتح الله، تاج الدین،1384)

ب) پيشگامي در کاهش هزينه ها: کاستن از هزينه هاي اصلي ( چگونگي خريد و فروش، عمليات بازارشناسي، توليد، بازاريابي، تبليعات و خدمات پس از فروش) و عمليات پشتيباني ( ايجاد بنيان هاي لازم، برنامه ريزي و مديريت منابع انساني،اجاد فنون و روش هاي پيشرفته و بکارگيري سامانه هاي تدارکاتي خطا ناپذير) به طوري که به کيفيت محصولات توليد شده لطمه اي وارد نشود، مي تواند يک توليد کننده را در قياس با توليد کنندگان ديگر در موقعيت بهتري قرار دهد. ( رحمان سرشت، 1384)

ج) تمرکز: تمرکز راهبردي است که اعمال دو راهبرد فوق را در يک قلمرو محدود تجویز مي کند. بنابراين مي توان از پيشگامي در کاهش هزينه ها در يک قلمرو محدود و نيز متمايز سازي در يک قلمرو خاص سخن گفت.  ( خلیلی شورینی، 1379)

  • ارتقا عملکرد داخلي در چارچوب استراتژيک

سازمان در صورتي مي تواند قابليت رقابت پيدا کند که رضايت مشتريان و مراجعان خود را جلب نمايد. در اين راستا بايد محصولاتي ( کالا و يا خدمات) هماهنگ با سليقه ي آنان توليد نمايد. توليد محصولات مشتري پسند به معني تطبيق داده هاي برون دادي بنگاه، به تحقيقات بازاريابي، بازاريابي و فروش و يا به طور کلي فرآيند بازاريابي نيازمند است. مي توان براي بررسي چگونگي ايجاد هماهنگي بيان محصولات بنگاه با نياز هاي بازار و پرهيز از تحميل هزينه هاي غير لازم به مشتريان از چارچوبي که مايکل پورتر در مورد رشته يا زنجيره ارزش عرضه داشته است، استفاده کرد. ( استيسي[4]، 1385)

مي توان ارزشي را که بنگاه تجاري با توليد کالا يا خدمات خلق ميکند، با مبلغي که مشتريان بدون هيچ اجبار و با کمال ميل براي به دست آوردن آن کالا يا خدمات مي پردازند،سنجيد و براي آن که سازمان بتواند داراي مزيت رقابتي باشد، يا بايد عمليات ارزش آفرين خود را به هزينه ايي که رقباي آن سازمان براي انجام همان عمليات متحمل مي شوند، انجام دهد و يا آن ها را به گونه اي به سرانجام رساند که کالا يا خدمتي که عرضه مي کند، نسبت به کالا يا خدمت رقبا داراي کيفيتي برتر و وجه تمايزي بارز باشد. ( الیاسی،1381)

[1] Michel E. Porter

[2] Harvard University

[3] M.E. Porter

[4] Stacy