مفهوم ارزش:”پایان نامه درباره مدیریت ریسک مالی”

یک سهم از سهام شرکت در واقع ادعایی است که سهامداران آن شرکت دارند . بر اساس این ادعا سهامداران حق دارند که در دوره های زمانی مشخص ، همه جریانات نقد باقیمانده را دریافت نمایند . دو نوع اصلی از سهام ، سهام ممتاز و سهام عادی می باشد  .

الف) سهام ممتاز[2]– از نظر فنی ، سهام ممتاز از انواع سهام به شمار می رود ولی بیشتر با نام اوراق  بهادار دورگه شناخته می شوند ؛ زیرا هم زمان ، دارای مزایای سهام و اوراق قرضه است . دارندگان سهام ممتاز در مواقع پرداخت سود و نیز هنگام ورشکستگی نسبت به سهام عادی دارای اولویت بوده و حقوق خود را پس از دارندگان اوراق قرضه دریافت می نمایند . سود سهام ممتاز معمولا به صورت درصدی از ارزش اسمی آن یا مبلغی معین است و بازده و ریسک آن ها از اوراق قرضه شرکت ها بیشتر است (راعی و دیگران،1383،ص 18). سهامداران ممتاز فقط یک سود تقسیمی اعلان شده دریافت می کنند . گاهی این سهام قابلیت تبدیل به سهام عادی را دارد . غالبا قابل بازخرید است . سهامداران ممتاز حق دارند سهام خود را با قیمت معینی به شرکت منتشرکننده بفروشند . شرکت ها می توانند با انتشار سهام ممتاز به جای بدهی ، ریسک ورشکستگی خود را کاهش دهند . سود پرداخت نشده سهام ممتاز بدهی محسوب نمی شود و سهامداران ممتاز نمی توانند به دلیل عدم دریافت سود خود ، شرکت را تحت تعقیب قانونی قرار دهند و اموال آن را توقیف نمایند . از آن جا که سهامداران ممتاز عموما حق رای ندارند ، انتشار سهام ممتاز به معنی تامین مالی با سرمایه سهامداران است بدون این که کنترل سهامداران عادی بر شرکت کاهش یابد (Ross,2002,p 180) .

  • سهام عادی[3]– این سهام بیانگر علایق مالک آن در شرکت است و دارنده سهام عادی به نسبت تعداد سهامی که از کل سهام شرکت در اختیار دارد ، مالک شرکت محسوب می گردد . مهم ترین مزایای سهام عادی ، رشد قیمت آن و افزایش سود بالقوه سهام در آینده است . قیمت سهام عادی نوسان شدیدی داشته و معمولا این نوع سهام بیشتر از دیگر اوراق بهادار در بازارهای بورس ، معامله می گردد و از علل استقبال سرمایه گذاران از خرید سهام عادی ، بازده بالای آن است . اگرچه سهام عادی افت و خیزهای زیادی دارد اما بازدهی آن در بلندمدت ، خطر یا ریسک احتمالی را جبران می نماید (راعی و دیگران،1383،ص 19) . ارزش یک سهام عادی ، مستقیما با حقوق عمومی سهامداران مانند حق مشارکت متناسب با درصد مالکیت در سود های تقسیمی پرداختی ، حق رای در مورد مسائل مهم مربوط به سهامداران و حق تقدم خرید سهام ارتباط دارد (Ross,2002,p 177) .

 

  • مفهوم ارزش

ارزش[4]، زایش و خلق ثروت است و تفکر ثروت آفرینی مستمر و مداوم را معرفی می نماید که مؤلفه ابر کوتاه مدت است و در زنجیره ارزش معنی و مفهوم عملیاتی می یابد(رهنمای رودپشتی،1389،ص17) . به طور کلی ، ارزش عبارت است از بار معنایی خاصی که انسان به برخی اعمال ، حالت ها و پدیده ها نسبت می دهد و از جمله متغیرهایی است که بار معنایی گسترده ای دارد . گستردگی بار معنایی ارزش با گستردگی رشته ها و تخصص ها ارتباط دارد نظیر ارزش اجتماعی ، ارزش مالی ، ارزش اقتصادی و غیره (رهنمای رودپشتی،1384،ص164).

ارزش یک قلم دارایی ، اعم از اینکه واقعی یا مالی باشد بستگی به این دارد که تا چه اندازه خواسته ها و نیازهای اشخاص را ارضا کند (Neveu,1986,p 215) . عامل کلیدی برای موفقیت در سرمایه گذاری و مدیریت دارایی ها ، درک ارزش و منابع تأثیرگذار بر ارزش آن دارایی است . تمامی دارایی ها را می توان ارزش یابی نمود اما ارزش یابی برخی از دارایی ها ساده تر و برخی پیچیده تر است . آن چه اهمیت دارد ، درجه شباهت در اصول و روش های اندازه گیری است نه تفاوت آن ها (مهرانی و دیگران،1389،ص11).

حتما بخوانید :   طبقه بندی محصول تن ماهی:/پایان نامه توسعه صادرات کنسرو ماهی

اسکار وایلد[5] می گوید : قیمت همه چیز را می دانیم اما ارزش آن را نمی دانیم . فرض زیر بنایی در سرمایه گذاری این است که در سرمایه گذاری نباید مبلغی بیش از ارزش دارایی پرداخت نمود . ارزش از دیدگاه افراد متفاوت است . قیمت نیز تابعی از آرزوها و امیال سرمایه گذاران است اما همواره سرمایه گذاران تابع احساسات و هیجانات خود نیستند . دارایی مالی با هدف دریافت جریانات نقدی آتی (مورد انتظار) خریداری می گردد ، بنابراین قیمت ها تابعی از جریانات نقدی آتی هستند . از این رو ارزش نیز تابعی از جریانات نقدی آتی (مورد انتظار) دارایی است  ( مهرانی و دیگران،1389،ص 13).

ارزشیابی[6] نقش مهمی در حوزه های مختلفی ایفا می کند و در هر حوزه کاری نقش آن متفاوت است . حال نقش ارزشیابی در حوزه امور مالی ارائه می گردد . هدف مدیریت مالی حداکثر نمودن ارزش شرکت ها است . ارتباط بین تصمیمات مالی ، استراتژی های مالی و ارزش شرکت ها بسیار دارای اهمیت است . در سال های اخیر مدل هایی همانند ارزش افزوده اقتصادی[7] برای اندازه گیری خلق ارزش در شرکت ها مطرح گردیده اند . آن چه که در این مدل ها وجود دارد منابع خلق ارزش است مانند این که آیا تصمیمات استراتژیک شرکت منجر به خلق یا از بین رفتن ارزش می گردند و یا این که آیا تأمین مالی یا تقسیم سود برای شرکت ها ارزش آفرین خواهد بود . فرآیند ارزشیابی در این گونه تصمیمات سودمند بوده و منجر به درک ارزش شرکت ها خواهد گشت (مهرانی و دیگران،1389،ص22) .

در اقتصاد، ارزش یک ماشین بستگی به عملکرد کلی آن دارد نه ارزش یکایک قطعات آن . در یک شرکت ، ارزش آن واحد عبارت است از مجموعه ی دارایی های آن منهای بدهی ها ؛ اما چون در یک فضای وسیع تر ، نیروی انسانی شامل مدیریت و نیروی کار جزء اجزای اصلی شرکت می باشند و نیروی انسانی مهم ترین عنصر موفقیت یک مؤسسه است ، لذا ارزش کل شرکت معمولا بیشتر از دارایی ها منهای بدهی ها است (دوانی،1375،ص197) . ارزش هر شركت تحت تأثير دو عامل كليدي ريسك و بازده قرار دارد . ريسك بالاتر همراه با ارزش پايين‌تر و بازده بالاتر به منزله ارزش بالاتر است . براي بالا بردن ارزش شركت بايد بهترين تركيب تصميمات سرمايه گذاري ، تأمين مالي و تقسيم سود را اتخاذ كرد (افشاري،1379،ص873) .

اولین محل برای جستجوی ارزش ، دارایی های موجود شرکت ها است . این دارایی ها نمایانگر سرمایه گذاری هایی هستند که در حال حاضر دارا بوده و درآمد عملیاتی جاری را برای شرکت ایجاد می کنند . تا اندازه ای که حتی اگر سود این سرمایه گذاری ها کمتر از نرخ هزینه سرمایه شرکت ها باشد ، باز هم پتانسیل هایی جهت ایجاد ارزش وجود خواهد داشت (Damodaran,2004,p 470) .

4  Stock

5  Preferred Stock

1  Common  Stock

2 Value

1 Oscar Wilde

2 Evaluation

3  Economic Value Added