مزایای یادگیری الکترونیکی

موسساتی که می خواهند در رسالت خود موفق باشند می بایست ارزش سرمایه انسانی و سرمایه معنوی خود را بالا ببرند از دانش و استعداد افراد که سرمایه های واقعی یک سازمان هستند به عنوان مزیت رقابتی و ایجاد ارزش استفاده نمایند. فناوری و جهانی شدن منجر به این امر شده است که اقتصاد جهانی بر پایه دانش قرار گیردو این در حالی است که دانش به یادگیری با کیفیت بالا نیاز دارد.(1999,marquardt &kearsely) شیوه یادگیری الکترونیکی می تواند نسبت به سایر شیوه های یادگیری از انعطاف بیشتری برخوردار باشد و کیفیت بالاتر یادگیری را ایجاد کند، چرا که این امکان را برای فراگیران فراهم می کند تا با تکیه بر توانایی های خود پیش رفته و یادگیری بهتر و پایدار تری داشته باشند. (2003،henderson)

فرهادی به نقل از اسکویی(1384) به طور کلی مزایای این شیوه از یادگیری را درچند محوراصلی برمی شمارد:

الف) شیوه ارایه دروس به فراگیر

_ عدم وابستگی کلاس درس به زمان خاص

_ جامعیت، فراگیر بودن، پویایی، روز آمدی و رفع نیاز آموزشی در زمان دلخواه

_ افزایش کیفیت ارائه درس( به دلیل ارائه دروس به صورت چند رسانه ای )

_ افزایش میزان اثربخشی و بازدهی آموزشی(به دلیل ضعف محدودیت های زمانی و مکانی )

ب) تعامل میان آموزشگر و فراگیر    

_ عدم نیاز به حضور فیزیکی آموزشگرو فراگیر در کلاس درس

_ کاهش زمان وهزینه رفت و آمد برای فراگیران

_ پشتیبانی تعداد زیادی از فراگیران

_ امکان ثبت فعالیت ها و پیشرفت فراگیران توسط آموزشگر

_ امکان تهیه مدلهای مختلف آموزش توسط فراگیران

_ ارتباطات سهل و جامع آموزشی

ج) دسترسی به منابع اطلاعاتی

_ دسترسی پیوسته به کتابخانه مجازی

_ جستجوی هوشمندانه و موثر

_ انعطاف پذیری در دسترس بودن در سهولت دسترسی به منابع آموزشی

_ افزایش حق انتخاب فراگیر در تعیین دوره های آموزشی

_ تغییر محتوای تدریس از محدود و انتخابی بودن به نامحدود و متنوع

د) تغییر نگرش و دانش کاربران

_ تغییر در سطح سواد دانش آموختگان از سواد کلاسیک به سمت خلاقیت و تولید دانش

_ تغییر نگرش به آموزش و یادگیری افراد از فردی به اجتماعی

_ تغییر نگرش فراگیران از ایجاد رقابت به همکاری و مشارکت

_ تغییر وظیفه فراگیران از ذخیره سازی اطلاعات و افزایش محفوظات به مدیریت اطلاعات و تولید دانش

_ افزایش سرعت دوره آموزش و یادگیری

_ افزایش سطح علمی جامعه

_ قابلیت تنظیم آهنگ یادگیری فراگیران

_ افزایش سرعت درآموزش و یادگیری

_ محدودیت کاربران

ه) مدیریت

_ مدیریت آسان و کارآمد یادگیری

_ نظارت و کنترل دقیق فرآیند یادگیری

_ جمع آوری سریع بازخوردها و تجزیه تحلیل آنها

_ کاهش هزینه و زمان

_ فراهم نمودن فرصت های یادگیری آسان

_ افزایش سرعت در توسعه و پیشرفت یادگیری

نایدو (2003) نیز نیروهای پیش برنده رشد و توسعه یادگیری الکترونیکی را شامل موارد زیر میداند :

_ افزایش دسترسی به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و همچنین کاهش قیمت آنها

_ نیاز به دسترسی انعطاف پذیر به فرصت های یادگیری از مکانهای مختلف

_ تقاضای فراگیران مستقل و جدا از هم برای دسترسی برابر به فرصت ها و خدمات آموزشی

_ ظرفیت فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در حمایت و تقویت برنامه های آموزش متعارف از طریق یادگیری  منابع مدارو ارتباطات همزمان و غیر همزمان

_ نیاز به « همگام با زمان پیش رفتن » که در بین موسسات آموزشی وجود دارد

_ اعتقادی که در بین موسسات آموزشی وجود دارد و اینکه با کاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی آنها قادر خواهند بود که در بازار رقابتی آموزشی سهم بیشتری به دست آورند

_ اعتقاد و انتظاری که از یادگیری الکترونیکی در کاهش هزینه ها وافزایش بهره وری و کارایی موسسات وجود دارد

رحیمی نژاد (1386) موارد ذیل را جز مزایای یادگیری الکترونیکی در نظر گرفته است :

_ عدم محدودیت زمانی

_ بی معنی نمودن حضور فیزیکی دانشجو در شیوه آموزش و یادگیری ارتباط مستقیم

_ محدود نبودن ظرفیت پذیرش مخاطبان

_ در نظر گرفتن استعداد های فردی

_ افزایش سرعت آموزش و دسترسی آسان به مطالب مورد نظر

_ گسترش فرهنگ یادگیری مستقل

_ به روز بودن اطلاعات و مطالب ارائه شده

_ انتخاب دوره های آموزش مطابق برنامه زمان بندی دانشجو

_ امکان تطبیق و بهینه سازی کلاسها

_ تمرینات و مشاوره متناسب با نیازهای فردی

_ انعطاف پذیر بودن در اصلاح و تغییر محتوا

_ امکان ایجاد ارتباط کاربر با برنامه و تبادل اطلاعات کاربران با یکدیگر

_ تنظیم سرعت یادگیری مطابق و منطبق با سرعت یادگیری فرد

_ امکان سنجش آموخته های کاربر در مقایسه با دیگران .