مدیریت منابع انسانی:/پایان نامه درباره فناوری اطلاعات

مدیریت منابع انسانی

2-13 مدیریت منابع انسانی

با توجه به تغییرات چشمگیر در محیط‌های سازمانی اجتماعی و تشدید عرصه رقابت در جهان امروزی سازمانها بیش از گذشته به دنبال جذب و از آن مهمتر حفظ و توسعه افراد برای انجام فرایندهای جاری و آتی خویش هستند. سازمانها به دنبال سرمایه جدیدی تحت عنوان سرمایه انسانی هستند، به جرات می‌توان گفت که سرمایه انسانی عاملی است که بیش از هر عامل دیگری بر روی رشدو بقای سازمانی تاثیرگذار است. امروزه اهمیت سرمایه انسانی در تمامی حوزه ها گسترش یافته است به نحوی که تئوری رشد مدرن به تراکم سرمایه انسانی توجه می‌کند و حتی سرمایه انسانی به عنوان یک عامل تاثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی جوامع قلمداد می‌کند.

امروزه نقش مدیریت منابع انسانی به کلی با گذشته متفاوت شده است و روز به روز نیز بر نقش و اهمیت آنها در سازمان افزوده می شود. در عصر حاضر، مدیران رده بالای سازمان به این نتیجه رسیده اند که بدون یک مدیر منابع انسانی موثر و کارامد، امکان رسیدن به هدفهای سازمانی مشکل است. علاوه بر این تحقیقات موجود نمایانگر این واقعیت است که رابطه ای بسیار قوی بین انجام وظایف و مسئولیتهای اجتماعی یک سازمان، از یک طرف و عملکرد حوزه مدیریت منابع انسانی آن از طرف دیگر، وجود دارد. بنابراین می توان به نقش بسیار حیاتی حوزه مدیریت منابع انسانی کارامد در جهت تحقق اهداف یک سازمان از طریق حرکت منابع انسانی در جهت استراتژیک اذعان نمود.

حوزه مدیریت منابع انسانی نیز همانند سایر حوزه ها در سازمان دارای وظایفی جهت انجام بهینه رسالت محوله به آنان می باشند. وظایف مدیران منابع انسانی در سازمان را می توان به ایجاد تناسب استراتژیک، مدیریت فرهنگ سازمانی، ایجاد انگیزه، ارتباطات، برنامه ریزی نیروی انسانی، تجزیه و تحلیل و طراحی شغل، مدیریت رفتارهای سازنده در سازمان، طراحی سیستم حقوق و دستمزد، ارزیابی عملکرد و غیره دانست. مدیران منابع انسانی جهت انجام صحیح وظایف خود به ابزارها و منابع خاصی نیازمندند تا هر یک از وظایف خود را به بهترین وجه انجام دهند زیرا بدون داشتن ابزار و منابع، نمی توانند از عهده مدیریت مهمترین سرمایه سازمان یعنی انسان ها برآیند. از بین منابع مختلف مورد نیاز مدیران منابع انسانی، یکی از منابع، منابع تکنولوژیک مدیران منابع انسانی می باشد و در صورتی که یک مدیر منابع انسانی دارای منابع تکنولوژیک باشد می تواند با دید استراتژیک و به صورت کارا وظایف مدیریتی خود را انجام دهد.

2-14 تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی

فلسفه نوین مدیریت منابع انسانی ، ساختار و سازماندهی آن به شکل امروزی همگی نتیجه ی تعامل میان مجموعه حوادث و تحولاتی است که با وقوع انقلاب صنعتی در انگلستان ( حدود سال 1760) آغاز شده است و تا به امروز ادامه دارد .البته پیدایش و رشد تدریجی مدیریت منابع انسانی به پیشتر از آن و به دوران باستان باز می گردد و شواهدی از تشکیل اصناف و بروز اعتصابات کارگری ِ منظم و سازمان یافته در روم و مصر مشاهده شده است.

حتما بخوانید :   رفتار شهروندی سازمانی-پایان نامه درباره رفتار شهروندی سازمانی

تحقیقات نشان می دهد که پیشه وران و صنعتگران رومی در سالهای قبل از میلاد اتحادیه ها و سندیکاهایی به وجود آورده بودند که اعضای آن را اصناف مختلفی مانند صنف مطرب (نوازنده) ، طلاکار ، مسگر ، سفالگر ، رنگرز ، کفاش و مهتر تشکیل می دادند . همچنین تحقیق دیگری نشان می دهد در 1100 سال قبل از میلاد ، بردگانی که در یکی از معابد مصر به کار واداشته شده بودند ، دست به اعتصاب زدند.

 

 

  • انقلاب صنعتی

انقلاب صنعتی تقریباً همزمان با سایر تحولات عظیم علمی ، فلسفی و سیاسی قرون هفدهم و هجدهم در اروپا به وقوع پیوست. منظور از انقلاب صنعتی ، جانشین کردن ماشین به جای انسان در صنعت است.یکی از نتایج مستقیم انقلاب صنعتی ، پیدایش کارخانه های بزرگ در جوامع صنعتی بود که برای اولین بار ، استخدام و تمرکز عده کثیری کارگر را در یک مکان و زیر یک سقف ایجاب نمود.

با ورود ماشین به صحنه ، امکان تقسیم کار به اجزای کوچکتر فراهم شد و هر کس موظف به انجام دادن بخش کوچکی از کل کار در خانه یا سیستم تولیدی گردید.

ادم اسمیت اقتصاددان معروف اسکاتلندی (1723-1790) در سال 1776 کتابی منتشر کرد و مفهوم تقسیم کار در یک فرایند تولیدی را با شرح چگونگی ساختن یک سنجاق ساده بیان نمود.

با تقسیم کار به مراحل مختلف در نظام تولید کارخانه ای ، کارگر دیگر مجبور نبود مانند گذشته که در کارگاههای سنتی کوچک کار می کرد ، مجموعه ای از کارهای متفرقه و پراکنده را انجام دهد.اکنون ، هر کارگر مسئول کار با ماشین یا دستگاه خاصی بود و قسمت کوچکی از یک کار را با سرعت زیاد انجام می داد. او حال کارگری بود که به جای آشنایی سطحی با چند کار پراکنده ، در یک کار مهارت داشت.

استقرار کارخانه و برقراری یک نظام تولیدی مبتنی بر آن و لزوم استخدام و تجمع عده ی کثیری کارگر در یک مکان ، نیاز به ایجاد نظام جدیدی داشت که سرپرستی و کنترل گروههای کار گری را امکانپذیر کند.