مدير عمليات و روابط عمومي:پایان نامه درباره کارایی روابط عمومی

مقالات و پایان نامه ها

مدير عمليات و روابط عمومي بايد:

  • مأموريت سازمان و بيانيه رسالت آن را بخوبي بشناسد و آن را به درستي منتقل سازد.
  • در نيمرخ و پروفايل شرکت،شرايط و موقعيت داخلي و توانمندي هاي شرکت را لحاظ کند
  • محيط خارجي شرکت را بر اساس عوامل عمومي زمينه اي و رقابتي ارزيابي کند
  • گزينه هاي ممکن را بر مبناي تطابق عوامل داخلي با عوامل محيط خارجي ،مورد ارزيابي قرار دهد
  • براساس توانمندي ها،رسالت و ماموريت سازمان،مطلوب ترين گزينه و راه حل را مشخص کند
  • براي رسيدن به يک راه حل بهينه و مطلوب،اهداف بلند مدت و استراتژي هاي اصلي را باکليه گروه هاي ذي نفعان و سهام داراني(بر اساس اولويت بندي آنها)مطرح کند
  • اهداف ساليانه و استراتژي هاي کوتاه مدت را در راستاي اهداف بلند مدت و استراتژي هاي اصلي تدوين کند
  • با استفاده از منابع مالي تعريف شده در بودجه،تصميمات بايد با وظايف ،افراد،ساختار تکنولوژي و سيستم پاداش هماهنگ شود
  • به منظور بهبود تصميمات آتي و استفاده از تجربيات ،موفقيت ياعدم موفقيت فزايندهها را ارزيابي و بازنگري کند
  • ملاحظات اخلاقي را در فرايند و چرخه تصميم گيري لحاظ کند.

مدير و عناصر روابط عمومي مي توانند و بايد در تصميم گيري هاي استراتژيک سازمان دخالت و مشارکت داشته باشند.يکي از نقاط ممتاز و ويژه در مديريت استراتژيک تاکيد بر محيط برون سازماني و حتي جهاني است.در اين راستا روابط عمومي است که بايد محيط بيروني را بررسي و تحليل کند و تنها اطلاع رساني کافي نيست.ازجمله اين اقدامات عمده مطالعه محيط بيروني و دروني است و يکي از ويژگي هاي مهم روابط عمومي پيشگيري است نه درمان که بايد به اين نکته توجه ويژه اي شود( مير سپاسي ،1378، 49).

منظور از وظايف استراتژيک روابط عمومي ،دخالت در روند تصميم گيري سازمان است و زماني که بخواهيم هدف را مشخص کنيم و چگونگي رسيدن به آن را مشخص کنيم،درواقع به مديريت استراتژيک پرداخته ايم.

اگر ما مديريت روابط عمومي را (مديريت استراتژيک)بدانيم،در حقيقت مديران روابط عمومي بايد در تصميم گيري هاي مديران سازمان موثر باشند،اما بايد ديد مديران روابط عمومي چگونه مديريت سازمان را در تصميم گيري استراتژيک کمک مي کنند براي اين کار، شناخت محيطي لازم است.بايد تهديدات را شناخت و آنها را به فرصت تبديل کرد.منظور از فرصت ها ،عوامل مساعد برون سازماني هستند که ما را در رسيدن به اهداف سازمان ياري مي دهند.اگر اين عوامل مساعد نباشد،به تهديدات محيطي تبديل مي شوند.براي اين منظور بايد محيط را که شامل محيط را که شامل محيط سياسي ،اجتماعي،فرهنگي،اقتصادي و فناوري هستند –شناخت ضمن اينکه مي توان شناخت را کمي هم کرد.آنگاه مي توان با استراتژي پيشگام يا دفاعي وارد شد يا شرايط موجود را حفظ کرد يا مي توان صرفاً يه عنوان تحليل گر وارد شد يا درنهايت استراتژي واکنشي را انتخاب کرد.استراتژي بعدي زماني اتخاذ مي شود.که تهديدي بسيار بوده، وضعيت به ضرر سازمان است.ضعف هاي درون سازماني هم وجود دارد.اگر عوامل درون و برون سازماني مساعد باشند مي توان از آنها استفاده کرد و سازمان را به حرکت وا داشت (فرهنگي،1358، 50).

9 (راه موثر روابط عمومي در موفقيت هر سازمان:

روابط عمومي، فرآيندي مديريتي است نه فقط يک رويداد. پاتريک جکسون، از مطرح­ترين و معروف­ترين مشاوران روابط عمومي، جدول زير را طراحي کرده است که نشان دهد که روابط عمومي چگونه مي­تواند در موفقيت هر سازماني موثر باشد.

جدول شماره: 9 راه موثر روابط عمومي در موفقيت هر سازمان

فرايند فعاليت­هاي اصلي دستاوردها
آگاه کردن و اطلاع رساني اعلان، پيشبرد، هدف­ گيري مخاطبان، نشر مطالب راه را براي فروش، تأمين منابع مالي عرضه سهام شرکت و غيره هموار لازم مي­کند.
انگيزه سازماني روابط داخلي و ارتباطات، مداخلات از نوع بهبود سازماني روحيه سازي، کار گروهي، افزايش بهره­وري، فرهنگ يکپارچه­سازي سازماني، کار در راستاي تحقق هدفي يکسان و مشخص
پيش بيني مسائل تحقيق، درد دل کردن با مردم، گروه­هاي پيش­بيني مسائل به موقع از مسائل و مشکلات و تغييرات سياسي، اجتماعي و ناآرامي­ها آگاه شدن
شناسايي فرصت ها تعامل با مخاطبان درون و بيرون سازماني، کار خود را خوب بلد بودن و کسب و کار خود را خوب شناختن کشف بازارها، محصولات، روش­ها، متحدان و ديدگاه­هاي مثبت
مديريت بحران پاسخ به مسائل پيچيده، ، حملات و انتقادات يا برقراري ائتلاف پشتيباني ازموفقيت، کسب همکاري متحدان و نهادها تداوم عمليات علي رغم وجود اختلاف­ها و تعارفات
غلبه بر مشکل انزواي مديران اجرايي مشاوره با مديران ارشد در خصوص آنچه که دارد واقعاً روي مي­دهد، تحقيق اتخاذ تصميمات واقع بينانه، رقابتي و درست
تغيير دفتر، وظايف يا فعاليت­هاي نماينده فرهنگ سازماني، تکنيک­هاي مشابه، تحقيق کاهش مقاومت در برابر تغيير يا تسهيل فرايند تغيير، تضمين نهادهاي تحت تأثير قرار گرفته
مسئوليت اجتماعي پاسخگويي به اجتماع، تحقيق، افزايش تعداد پروژه­هاي مفيد براي مردم، ترغيب به مشارکت مردم، نوع دوستي ايجاد و خلق آبرو و اعتبار، تقويت موفقيت­هاي اقتصادي از راه جلب اعتماد مردم عادي و کم درآمد
تأثير گزاري بر سياست­هاي عمومي روابط يا نهاد­هاي اجتماعي، برقراري ائتلاف، رايزني عمليات اساسي و کاملاً جديد جذب رضايت عموم نسبت به محصولات وسياست­هاي شرکت، رفع فعاليت­ها، موانع سياسي موجود

(حبيب زاده، 1390).