مديريت دانش سازمانی:پایان نامه ارتباط کیفیت زندگی دانش سازمانی

مقالات و پایان نامه ها

مديريت دانش سازمانی

2-3-1: تاريخچه مديريت دانش

برخي از تئوريسين هاي مديريت به تكامل مديريت دانش كمك كرده اند كه از ميان آنها مي توان به افرادي چون پيتر دراكر[1]، پل استراسمن[2] و پيتر سنج[3] در ايالات متحده اشاره كرد. دراكر و استراسمن به اهميت در حال رشد اطلاعات و دانش بعنوان منابع سازماني تاكيد كرده اند و سنج بر روي يادگيري سازماني بعنوان يك بعد مهم از مديريت دانش متمركز شده است(عدلی،1384). همچنين گريس آرجریس، بارتلت، لئونارد و بارلتون از مدرسه بازرگاني هاروارد مديريت دانش را از زواياي گوناگون مورد بررسي قرار داده اند. كار دوجرز و اورت در استانفورد در انتشار و نوآوري و تحقيق، توماس اگن در میشیگان در انتقال تكنولوژي و اطلاعات به درك ما از اينكه چگونه دانش توليد، استفاده و انتشار مي يابد كمك كرده اند. سنگه با تمركز بر روي سازمانهاي ياد گيرنده ابعاد فرهنگي مديريت دانش را بوجود آورده اند(افشار زنجانی،1383). تعداد ديگري از دانشمندان حقايق ديگري از مديريت دانش را آشكار مي كند. در حقيقت دانشمند معروف آقاي لئونارد بارتون توانست موردكاري قابل توجهي را از شركت استيل چاپارل ارائه دهد، شركتي كه راهبردهاي موثري را در زمينه مديريت دانش تا اواسط دهه 1970 مورد بررسي و تحقيقات مقاله شده و مستندات خود را با عناوين بهار زيبا از دانش و ساختن منابع نوآوري در مجله ذكر شده به چاپ رسانيد. آقاي اورت راجرز در دانشگاه استانفورد با نفوذ در بحث نوآوري و نيز در خصوص انتقال اطلاعات و فناوري تحقيقات زيادي را طي سال هاي1971-1970 ، به انجام رسانيد كه كمك بزرگي را در جهت درك و فهم اينكه مديريت دانش چيست؟ دانش چگونه توليد مي شود؟ چگونه استفاده مي شود؟ و به چه طريقي در سازمانها نفوذ مي كند؟ و… را ارائه مي دهد. افزودن هوش بشري كه توسط آقاي اينگل بارت در سال 1978 به جهان عرضه شد، توانست به سرعت يك نرم افزار گروهي و كاربردي ، توانمندي خود را در رابطه با ديگر سيستم ها ونرم افزارهاي كاربردي نشان دهد(افشار زنجانی،1383).

در دهه 1980 ما شاهد توسعه وسيع سيستمهاي مبتني بر دانش بوديم كه منجر به ايجاد رشته هايي مثل مهندسي دانش و مديريت سيستم هاي مبتني بر دانش گرديد. امروز، مديريت دانش شامل طيف وسيعي از رشته ها و تكنولوژي مانند، علوم شناختي، سيستم هاي خبره، گروه افزار، علوم كتابداري، مديريت اسناد، سیستم پشتیبانی تصمیم[4]، پايگاههاي عقلاني، علوم سازماني مي شود(عدلی،1384).

در اواسط سال 1980 اهميت دانش به عنوان دارايي رقابت در بين سازمانها مشهور گرديد  و اين در حالي بود كه علم اقتصاد كلاسيك هنوز در رابطه با روشها و متدهاي مديريت آن داراي نقصان بود و هنوز براي برخي از سازمان ها ، اين غفلت وجود دارد. فناوري كامپيوتر باعث شده اطلاعات با سنگيني و فراواني آغاز به كار كند كه اين امر تنوع قابل توجهي در محدوده كامپيوتر ايجاد مي كند و بدين ترتيب اين فناوري خود قسمتي از راه حل مورد نظر براي شكل گيري مديريت دانش گرديد. نهايتا مثال برجسته طراحي وب در طول يك دهه به مسير شكل گيري مديريت دانش كمك نمود . در سال 1980 توسعه سيستم هاي مديريت دانش بوجود آمدند كه با استفاده كارهاي انجام شده در زمينه هوش مصنوعي و سيستم هاي هوشمند باعث شدند تا مفاهيم تازه اي به عنوان مهندسي دانش[5]، دانش اكتسابي[6]، سيستم هاي برپايه دانش[7] به جهان عرضه شود. اخيرا واژه مديريت دانش در فرهنگ لغات جاي گرفته است. در سال 1989 براي آماده سازي مديريت دانش بر پايه فناوري كنسرسيومي از سازمانها در آمريكا كار خود را آغاز نمود تا پيشگامي خود را براي منظور نمودن مديريت دانش به عنوان سرمايه در سازمان ها اعلان نمايد(افشار زنجانی،1383)..

[1] Deraker

[2] Esterman

[3] Piter senj

[4] -Decision Support System

[5] – knowledge engineering

[6] – knowledge acquisition

[7] – system knowledge