عوامل تأثیرگذار بر جرأت­ ورزی:”پایان نامه درباره آموزش جرأت ورزی در رابطان بهداشت”

مقالات و پایان نامه ها

عوامل تأثیرگذار بر جرأت­ورزی

برای استفاده مناسب و مؤثر از ابراز وجود عوامل مختلفی تأثیر گذار هستند:

1- محتوا: محتوای عملی ابراز وجود عبارتست از ابراز حقوق و بر زبان آوردن اظهاراتی که

این ابراز حقوق را مناسب و مسئولانه جلوه می­دهند(بهرامی، 1374؛ به نقل از محبی و همکاران، 1384).

2- عناصر پنهان: منظور از عناصر پنهان، آن دسته از افکار، ایده­ها و احساساتی هستند که بر توانایی فرد برای ابراز وجود تأثیر می­گذارند. بسیاری از صاحب نظران، اهمیت پاسخ­های پنهان را در ابراز وجود تأیید کرده­اند. این عناصر عبارتند از:

دانش: برای ابراز وجود باید از حقوق خود و نحوه احقاق آن­ها با خبر باشیم. اما همیشه این طور نیست و گاهی لازم می­شود وضعیت دیگران را در رابطه با حقوق­مان مورد بررسی قرار دهیم. به این بررسی، واقعیت آزمایی گفته می­شود(همان منبع). عناصر پنهان شامل:

اعتقادات: پیش شرط تغییر میزان ابراز وجود افراد ایجاد تغییر در اعتقادات و انتظارات آنان یا بازسازی شناختی می­باشد. معمولاً اظهار نظرهای مثبت و منفی افراد سلطه­پذیر در مورد خودشان در وضعیت­های تعارض برانگیز به یک اندازه است، اما در مورد اشخاصی که اهل ابراز وجود هستند اظهار نظرهای مثبت دو برابر اظهارات منفی است. گذشته از عوامل دیگر، آموزش مستقیم در زمینه توصیه خود انگیخته به خود نیز موجب افزایش میزان ابراز وجود افراد می­شود(همان منبع).

ادراک اجتماعی: اشخاصی که قادر به ابراز وجود نیستند درک دقیقی از رفتار دیگران ندارند(همان منبع).

فرایند: نحوه ارائه پاسخ­های جسورانه هم نقش مهمی در موقعیت این پاسخ­ها دارند(همان منبع).

3- پاسخ­های غیرکلامی:

در ابراز وجود، رفتارهای غیر کلامی تأثیر بسزایی دارند. بعضی از این رفتارها شامل موارد ذیل می­باشند:

سطح تماس چشمی، اجتناب از حالات چهره­های نامناسب، استفاده صحیح از ژست­ها در حین صحبت و به کار بردن ژست­های نامشخص در حین گوش دادن، راست نگه­داشتن بدن، استفاده از پیرا زبان­های مناسب(زمان پاسخدهی اندک، دادن پاسخ­های غیر طولانی، صلابت،

بلندی صدا و تغییر دادن لحن آن و قاطعیت زیاد)(همان منبع).

4- جنسیت:

هم مردها و هم زن­ها برای طرف­های همجنس خود بیشتر ابراز وجود می­­کنند، ابراز احساسات منفی از سوی اعضای جنس مخالف را بیشتر می­پذیرند و در روابط همجنس­ها برخوردهای پرخاشگرانه شایع­تر است(همان منبع).

5- شرایط ابراز وجود:

شرایط نیز عامل مهمی است. اشخاص گاهی در یک وضعیت میان فردی ابراز وجود می­کنند و در وضعیتی دیگر ابراز وجود نمی­کنند. علاوه بر این افراد در ابراز وجودهای منفی مشکلی ندارند، اما نمی­توانند ابراز وجودهای مثبتی انجام دهند. برخی افراد در خانه به راحتی ابراز وجود می­کنند، اما در محیط کار نمی­توانند ابراز وجود کنند و یا بر عکس. در این موقع باید بر وضعیت استراتژی­های مناسب برای غلبه بر مشکلات تمرکز کنیم(همان منبع).

6- فرهنگ:

اصولاً ابراز وجود یک مفهوم فرهنگی است، یعنی ابراز وجودهای که در اروپا یا آمریکا مناسب هستند در فرهنگ­هایی که فروتنی، بردباری یا خدمتگذاری را مقدس می­دانند ممکن است شایسته و مناسب نباشد(همان منبع).

7- طرف مقابل:

افرادی که اهل ابراز وجودند ابراز وجودهای دیگران را بیشتر می­پذیرند. در حالیکه آزمودنی­های کم­جسارت به ابراز وجودهای دیگران واکنش منفی نشان می­دهند(همان منبع).