شیوه های نوین ترفیع:/پایان نامه فعالیت های ترفیع و برند

مقالات و پایان نامه ها

شیوه های نوین ترفیع

شیوه های نوین و کارآفرینانه ترفیع که برای کسب و کارهای امروزی متناسب تر می باشند، عبارتند از:

  • ارتباطات شفاهی

از جمله رویکردهای جدید ترفیع، ارتباطات شفاهی یا دهان به دهان است که برای اولین بار توسط ویلیام وایت[1] (1954)، مطرح گردید. در ارتباطات شفاهی ارتباط بین افراد (فرستنده و گیرنده پیام) نقش اساسی دارد و در این رابطه باید اعتماد متقابل وجود داشته باشد و پیام و منبع اطلاعاتی آن موثق باشد (Sweeney et al.., 2008). ارتباطات چهره به چهره یا میان فردی در بسیاری از موارد موثرتر از ارتباط رسانه ای است زیرا که احساس ناشی از رضایت که طی گفتگوی رو در رو پدید می آید و نیز چیزی که فرآیند تجارب بین فردی نامیده می شود، هر دو به حفظ ارتباط کمک کرده است و افراد را به گونه ای مستقیم در معرض تعامل قرار می دهد. فعالیت های ترفیعی که مردم را به صحبت در مورد شرکت یا محصولی تشویق می کنند، مثل تبلیغات کلامی هدفمند، باید مورد استفاده قرار گیرند، زیرا هر عملی، می تواند از طریق ارتباطات کلامی گسترش یابد و باور و تصویر ذهنی قوی و مثبتی از برند مورد نظر ایجاد نماید. تبلیغات شفاهی هدفمند، ریشه در برنامه های دقیق بازاریابی دارد. مدیران باید در جست و جوی راه هایی باشند که تبلیغات شفاهی هدفمند را برانگیزاند و مراحلی را که تبلیغات شفاهی منفی و اثرات آن را کاهش می دهد را توسعه بخشد. امروزه تبلیغات شفاهی به عنوان شکلی از ترفیع پذیرفته شده است. تبلیغات شفاهی نسبت به ابزارهای بازاریابی مرسوم مانند فرش شخصی و رسانه های تبلیغاتی موثرتر هستند. تبلیغات شفاهی هرفمند عامل موثری در جذب مشتریان جدید می باشد (Mason, 2008).

  • بازاریابی پارتیزانی

بازاریابی پارتیزانی در سال 1982 توسط لوینسون[2] مطرح گردید که در ان کارآفرینان و کسب و کارهای کوچک را هدف خود قرار داد. تلویزیون، رادیو و بیلبورد، راه های بسیار گرانی هستند که به مشتری در مورد محصول اطلاعاتی می دهند که کسب و کارهای کوچک کمتر قادر به استفاده از آنها هستند درحالیکه استفاده از بازاریابی پارتیزانی، راه حل مناسبی می باشد. بازاریابی پارتیزانی در واقعیک روش خلاف عرف برای انجام فعالیت های تبلیغاتی و بازاریابی با بودجه اندک اسست. یک شرکت کوچک و حتی متوسط می تواند با هزینه کم در تحقیق بازار و پیشبرد فروش (بروشورهای تک برگ، روابط عمومی) اهداف خود را در بازاریابی دنبال کند (Sandberg, 2006).

 

 

  • بازاریابی الکترونیکی

بازاریابی الکترونیکی را می توان دستیابی به اهداف بازاریابی با استفاده از فناوری اطلاعات مانند اینترنت، پست الکترونیکی، پایگاه داده ها و غیره، تعریف نمود. مزیت های حاصل از بازاریابی الکترونیکی برای شرکت های کوچک و متوسط از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا که ریسک و هزینه های ورود به بازارهای جدید را کاهش می دهد و شرایط مساعد تری را برای رقابت فراهم می آورد. اینترنت و شبکه های دیجیتالی شرکت ها را ناگزیر کرده است تا الگوهای سنتی کسب و کار و بازاریابی و شالوده های آن را مورد تجدید نظر قرار دهند. تبلیغات جزء مهمی از بازاریابی الکترونیکی است که می تواند به شکل آنلاین از طریق وب سایت ها، ایمیل ها و تبلیغات بنر باشد (Sweeney et al.., 2008).

[1] William whyte

[2] Levinson