شرکت های کوچک و متوسط:

1-1-1-                 مفهوم شرکت های کوچک و متوسط

 

همان­طور که در بخش قبل نیز بدان اشاره شد، امروزه شرکت­های کوچک و متوسط در همه سطح جهان توسعه پیدا کرده­اند(اسد سعدی، افتخار، 2011؛ راجا، کومار، 2008) و نقش اقتصادی و اجتماعی پررنگی را در جهان ایفا می کنند(فاربر، 1999)؛ اما با این حال، هنوز در ادبیات این بخش، یک تعریف جامع و مورد پذیرش همگان از این شرکت­ها ارائه نگردیده است(اسد سعدی، افتخار، 2011؛ زاتزالو، گری[1]،2000). بسیاری از محققان این موضوع را به دلیل استفاده از معیارهای مختلفی که در تعریف این شرکت­ها استفاده می­شود، می­دانند(اسد سعدی، افتخار، 2011؛ سمیع­زاده، چهارسوقی، 1388؛ معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي، 1388). به طوری­که این معیارها از یک کشور به کشور دیگر از جهات مختلف متفاوت است(حسنقلی­­پور، آقا­زاده، 1384؛ زری باف، شفیع خانی، 1385). از جمله معیارهای مورد استفاده در این بنگاه­ها را می­توان در جدول 2-1 مشاهده کرد.

 

 

جدول ‏2‑1 خلاصه ای از معیارهای بکار رفته در تعریف شرکت های کوچک و متوسط

معیار مورد استفاده منبع بکارگرفته شده
تعداد کارکنان افجه، سجادی نائینی، (1389)، اسد سعدی، افتخار(2011)
عملکرد مالی سالانه و تراز سالیانه زری باف، شفیع خانی(1385)، سمیع­زاده، چهارسوقی(1388)
حجم تولید –  نوع تکنولوژی –

صادراتی بودن تولیدات

افجه، سجادی نائینی(1389)، سمیع­زاده، چهارسوقی(1388)
میزان فروش یا درآمد احمدی و همکاران(1387)، حسنقلی­­پور، آقا­زاده(1384)

 

 

کشورهای مختلف عموما با انتخاب یک یا دو شاخص، بنگاه­های خود را کمی کرده و تعریف مشخصی را برای حمایت از این­گونه واحد­ها ارئه داده­اند(افجه، سجادی نائینی، 1389). همچنین در بعضی کشورها(مثل کشورهای آمریکای شمالی) تعاریف موجود از این بنگاه­ها، برای صنایع مختلف متفاوت است؛ در حالی که در کشورهای اتحادیه اروپا، از یک تعریف(عموما تعداد کارکنان(اسد سعدی، افتخار، 2011) برای همه صنایع استفاده می­شود(افجه، سجادی نائینی، 1389).

در این بین، تعریف این شرکت­ها بر اساس تعداد کارکنان بیش از دیگر معیارها مورد توجه کشورها قرار گرفته است(احمدی و همکاران، 1387؛ فدایی نژاد، خالقی، مهاجری، 1389). به طور مثال در آلمان به بنگاه­هایی که کم­تر از 10 نفر کارکن دارند، بنگاه کوچک، بین 10 تا 499 کارکن، بنگاه متوسط و بالاتر از آن را بنگاه بزرگ می­نامند(فدایی نژاد و همکاران، 1389).

اما در بین همه این تعاریف، تعريفي كه بانك سرمايه­گذاري و صندوق سرمايه­گذاري اروپا در مورد شركت­هاي كوچك و متوسط ارائه داده­، در ادبيات اقتصادي جهان مقبول­تر از بقیه تعاریف قرار گرفته است و به عنوان يك تعريف استاندارد مورد استفاده قرار مي­گيرد. در اين تعريف كه آخرين بار در سال 2003 مورد بازنگري و تعديل قرار گرفته است، شركت­ها براساس سه خصوصيتِ تعداد كارمندان، حجم معاملات و ارزش كل دارايي­ها تقسيم­بندي شده­اند(معاونت برنامه­ريزي و امور اقتصادي، 1388)که به صورت خلاصه در جدول 2-2 نشان داده شده است.

 

جدول ‏2‑2 – تعریف بانك سرمايه گذاري و صندوق سرمايه گذاري اروپا از شرکت های کوچک و متوسط*

  تعدادکارکنان(نفر) حجم معاملات(میلیون­یورو) ارزش­کل دارایی(میلیون­یورو)
شرکت های خرد کم تر از 10 کمتر از 2 کمتر از 2
شرکت های کوچک 10 تا 50 2 تا 10 2 تا 10
شرکت های متوسط 50 تا 250 10 تا 50 10 تا 43

*       معاونت برنامه­ريزي و امور اقتصادي

 

متاسفانه در کشور ایران از شرکت­های کوچک و متوسط یک تعریف جامع و مورد پذیرش همه دستگاه­ها وجود ندارد و دو مرجع ذی­ربط، دو تعریف متفاوت از آن ها ارائه داده­اند. مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موسسات بالای 10 کارکن را بزرگ و زیر این تعداد کارکن را کوچک معرفی کرده است(سایت مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران[2])؛ درحالی­که  وزارت صنایع و معادن موسسات بزرگ را موسساتی با حداقل 50 کارکن و زیر 50 کارکن را موسسات کوچک معرفی کرده است(سایت وزارت صنایع و معادن[3]).

[1]. Zatezalo & Gray

[2]. Www.amar.org.ir

[3]. Www.mimt.gov.ir