سطح سواد رسانه ای فرهنگیان شهر تهران مطالعه سواد رسانه ای معلمان دوره متوسطه شهر تهران در سال ۱۳۹۲- قسمت ۲۸

فایل های دانشگاهی

زبان(رمزها و قواعد)

 

 

۱۶(۷۹، ۸۴، ۹۲، ۱۰۲۰)

 

 

 

رمزگشایی مخاطب

 

 

۱۶(۸۲، ۹۱، ۹۴، ۹۶، ۹۸)

 

 

 

بازنمایی محتوا

 

 

۱۶(۸۰، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۹۰، ۹۳، ۹۷، ۹۹، ۱۰۱)

 

 

 

انگیزه

 

 

۱۶(۸۸، ۹۵، ۱۰۰)

 

 

لازم به ذکر است چون تفکر انتقادی مهمترین و اصلی ترین مؤلفه سواد رسانه ای است بنابراین در پرسشنامه وزن بیشتری به سوالات تفکر انتقادی نسبت به سایر مؤلفه ها در نظر گرفته شده است که سوال ۱۶ شامل ۲۵ سوال فرعی متعلق به این مؤلفه می باشد.
متغیرهای مستقل تحقیق
متغیرهای زیر برای سواد رسانه ای در حکم متغیر مستقل هستند. توانایی دسترسی به رسانه ها و استفاده از رسانه ها، توانایی تحلیل و ارزیابی پیام های رسانه ای، توانایی برقراری ارتباط با پیام های رسانه ای، داشتن تفکر انتقادی نسبت به محتوای رسانه ها.
توانایی دسترسی و میزان استفاده از رسانه ها
تعریف نظری: میزان توانایی دسترسی و استفاده فرهنگیان از رسانه های مختلف است(اسکویی،۴۶:۱۳۸۷).
تعریف عملیاتی: با میزان دسترسی (نه استفاده) فرهنگیان به رسانه های مختلف و میزان استفاده فرهنگیان از رسانه های مختلف، سنجیده می شود.
در این بخش ۲ سوال اصلی شامل ۱۷ سوال فرعی طراحی شده است. سوال ۹ دارای ۸ سوال فرعی است که بر اساس طیف پنج تایی لیکرت طبقه بندی شده اند و برای کدگذاری آنها از کد ۱ برای هیچ، از کد ۲ برای به ندرت، از کد ۳ برای بعضی اوقات، از کد ۴ برای اکثر اوقات و از کد ۵ برای همیشه استفاده شده است.
سوال ۱۰ پرسشنامه نیز شامل ۹ سوال فرعی می باشد که بر اساس طیف دو تایی طبقه بندی شده است و برای کدگذاری آنها از کد ۱ برای گزینه “دسترسی ندارم” و از کد ۲ برای گزینه “دسترسی دارم” استفاده شده است. لازم به ذکر است چون سوال ۹ اهمیت کمتری در میزان سواد رسانه ای دارد و فقط میزان دسترسی و نه میزان استفاده را می سنجد، خللی در میانگین مؤلفه میزان دسترسی و میزان استفاده وارد نمی کند و سواد رسانه ای را به صورت واقع بینانه –تری اندازه گیری می کند.
حداقل میزان دسترسی و میزان استفاده فرهنگیان از رسانه های مختلف، طبق محاسباتی که در زیر آمده است، ۱۷ و حداکثر ۵۸ خواهد بود. با توجه به دامنه این تغییرات میزان دسترسی و میزان استفاده فرهنگیان (معلمان) در ۳ سطح دسته بندی شده است.
حداکثر ۵۸=(۵×۸)+(۲×۹)
حداقل ۱۷=(۱×۸)+(۱×۹)
پس داریم ۴۱=۱۷-۵۸ از تقسیم ۴۱ بر ۳ عدد ۶/۱۳ به دست می آید که نشان دهنده فاصله طبقات است.
۶/۳۰ـ۱۷ =توانایی دسترسی و میزان استفاده (طبقه اول)
۳/۴۱ـ۷/۳۰ –توانایی دسترسی و میزان استفاده متوسط (طبقه دوم)
۵۸ـ۴/۴۱ =توانایی دسترسی و میزان استفاده بالا (طبقه سوم)
جدول شماره ۳-۳: شماره سوالات مؤلفه دسترسی و میزان استفاده از رسانه در پرسشنامه

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *