رقابت بین رقبای موجود:”پایان نامه رقابت بازار بر نوسانات سود”

مقالات و پایان نامه ها

شدت رقابت بین رقبای موجود

رقابت بین رقبای موجود شبیه تلاش برای دستیابی به جایگاهی است که معمولاً از طریق استفاده از تاکتیک هایی نظیر رقابت بر سر قیمت، مبارزات تبلیغاتی و … صورت می گیرد. رقابت شدید نتیجه تعدادی از عوامل ساختاری است که بر هم تاثیر متقابل دارند. این عوامل عبارتند از :

  • رقبای متقابل یا هم سطح. وقتی تعداد شرکت ها زیاد است احتمال وجود شرکت های تک خور و خود محور بالاست. بعضی شرکت ها ممکن است از روی عادت بر این باور باشند که می توانند بدون آن که مورد توجه قرار گیرند اقداماتی انجام دهند.
  • رشد کند صنعت. رشد کند صنعت باعث می شود که رقابت برای شرکت هایی که به دنبال توسعه هستند تبدیل به بازی سهم بری از بازار شود.
  • نبود تمایز یا هزینه های تغییر. در جاهایی که محصولات یا خدمات به عنوان کالا یا شبه کالا تلقی می شود انتخاب توسط مشتری بیشتر بر پایه قیمت و خدمات استوار است که باعث افزایش فشار جهت رقابت شدید بر سر قیمت و خدمات می شود.
  • افزایش ظرفیت در اندازه های بالا. در جاهایی که مقیاس الزام می کند، ظرفیت باید به اندازه های بالا افزایش یابد. افزایش ظرفیت می تواند بر تعادل بین عرضه و تقاضا تأثیر منفی داشته باشد به ویژه وقتی که خطر افزایش تجمیعی ظرفیت های اضافی محتمل است.
  • رقبای مختلف. رقابت کنندگان مختلف از نظر استراتژی منشأ و نحوه ارتباط شان با شرکت های مادر، اهداف متفاوتی را دنبال می کنند و برای شیوه رقابت خود استراتژی های مختلفی اتخاذ می کنند.
  • سهم استراتژیک از صنعت. اگر تعدادی از شرکت ها سهم بالایی در موقعیت صنعت داشته باشند رقابت در صنعت بی ثبات تر خواهد بود.
  • موانع خروج بالا. موانع خروج عواملی اقتصادی، استراتژیک و عاطفی اند که به دوام رقابت بین شرکت ها کمک می کنند، هر چند ممکن است بازدهی سرمایه گذاری این شرکت ها اندک و حتی منفی باشد. منابع و عوامل اصلی موانع خروج عبارتند از: دارایی های تخصص، هزینه های ثابت خروج، روابط درونی استراتژیک، موانع عاطفی، محدودیت های دولتی و اجتماعی.