دفترجرم سازمان ملل/،پایان نامه نقش سازمان‌ جهانی و فساد

    دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل

UNODC كه (قبلاً دفتر كنترل مواد مخدر و جلوگيري از فساد نام داشت) در سال 1997 از تركيب دو مركز سازمان ملل متحد براي جلوگيري از جرايم بين‌المللي و برنامه كنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد به وجود آمد.

اين دفتر از سوي دبير كل سازمان ملل متحد، به منظور ارتقاء ظرفيت سازمان ملل و تمركز در مورد موضوعات مرتبط همچون كنترل مواد مخدر و جلوگيري از جرم و تروريسم بين‌المللي در ابعاد و اشكال مختلف آن به وجود آمده است.

این دفتر در سه حوزه کلی مواد مخدر و جرم و تروریسم فعالیت می­کند و فساد که موضوع تحقیق این پایان­نامه هم هست جزو بخش جرم می­باشد.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد 50 دفتر تخصصی در سراسر جهان دارد که 164 کشور جهان  را پوشش می­دهند.

اقدامات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در سطح ملی، منطقه­ای و سطح فراملی انجام می­شود و امنیت و بهبود زندگی روزمره مردم در سراسر جهان  را افزایش می­دهد.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد متکی بر کمک­های داوطلبانه است­، و به طور عمده 90 درصد بودجه آن  از طریق دولت­ها تأمین می­شود.

2-2-2-    فساد از دیدگاه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل

به دلیل پیچیدگی در تعریف فساد، در سال 2002 زمانی که مذاکرات برای نوشتن کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل آغاز شد، مقرر شد تعریفی از فساد ارائه نشود و در نهایت تنها فهرستی از مصادیق فساد (انواع فساد) در متن کنوانسیون گنجانده شود (لانگست و همکاران ،2004، ص23-29).

2-2-3-    انواع فساد از دیدگاه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل

فساد کلان[1] و فساد خرد[2]

حتما بخوانید :   استراتژی دولت الکترونیک:"پایان نامه درباره نقش دفاتر پیشخوان"

فساد کلان، فسادی است که به بالاترین سطوح دولت نفوذ می­کند و باعث می­شود به نحو وسیعی اعتماد به حکمرانی خوب­، حاکمیت قانون و ثبات اقتصادی از بین برود. فساد خرد، متضمن مبادله مقادیر بسیار اندکی از پول و اعطای منافع کوچک از سوی کسانی است که به دنبال رفتار ترجیحی یا استخدام دوستان و آشنایان در مناصب کم اهمیتند.

فساد فعال[3] و فساد منفعل[4]

در مباحث جرائم معاملاتی از قبیل رشوه “رشا” (فساد فعال) معمولاً اشاره به پیشنهاد یا پرداخت رشوه اطلاق می­شود، در حالی که “ارتشاء” (رشوه منفعل) به دریافت رشوه باز می­گردد.

(لانگست و همکاران، 2004، ص 11).

رشوه[5]

عبارتست از دادن منفعتی به منظور تأثیرگذاری ناروا بر عمل یا تصمیم گیری (لانگست و همکاران، 2004، ص 11).

اختلاس[6]، سرقت[7] و کلاه برداری[8]

جرایم فوق شامل دزدیده شدن منابع از سوي اشخاصی که متصدي یا ناظر بر منابع دولتی هستند، می­باشند. این دزدي­ها می­تواند توسط مقامات دولتی یا شخصیت­هاي غیر دولتی صورت گیرد. مسلماً نه تنها دزدي فیزیکی، بلکه همچنین استفاده نادرست از وقت، نیروي کار و امکانات و تجهیزات بخش عمومی باید به نحو شایسته­اي مصداق جرم تلقی شوند) رشیدی، 1390، ص 17).

اخاذی[9]

اخاذي عبارت است از مجبور کردن یک شخص به پرداخت پول یا ارایه برخی خدمات ارزنده و یا برآورده کردن خواسته­هاي شخصی در قبال انجام یا امتناع از انجام یک کار.  به عبارت دیگر، اخاذی مبتنی بر اجبار­، مانند اعمال یا تهدید به خشونت یا افشای اطلاعات زیان آور برای وادار کردن به همکاری است (لانگست و همکاران، 2004، ص 14).

[1]–  Grand

[2] – Petty

[3]–  Active

[4]–  Passive

[5]–  Bribery

[6]– Embezzlement

[7]– Theft

[8]– Fraud

[9]–  Extortion