تفکر استراتژیک:پایان نامه تفکر استراتژیک بر برنامه ریزی نیروی انسانی

مقالات و پایان نامه ها

تفکر استراتژیک

1-2-2- تعریف و مفهوم تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک مفهومی جذاب است . اما جذابیت این مفهوم مانع از آن نمی شود که مبهم نباشد. در اینکه مراد از عبارت تفکر استراتژیک چیست تلقی واحدی وجود ندارد و این امر موجب سردر گمی قابل ملاحظه ای در حوزه مدیریت استراتژیک شده است. به نظر برخی از نویسندگان تفکر استراتژیک یعنی اندیشیدن درباره استراتژی، این تعریف از تفکر استراتژیک به عنوان حالتی توسعه یافته از برنامه ریزی استراتژیک منجر به به سر در گمی در روشن شدن مفهوم تفکر استراتژیک می شود. تفکر استراتژیک عبارتست از تحلیل فـرصت ها و مشکلات با نگـاهی وسیع و فهم تـاثیرات  بالقوه ای  که اعمال و اقدام ها میتواند  بر یکدیگر داشته  باشد . متفکران استراتژیک آنچه که می تواند باشد را به تصویر می کشند و نگاهی کل نگر، به چالش ها و موضوعات روزمره دارند.هنگامی که شما به صورت استراتژیک می اندیشید ، شما نگاهتان را از کارهای  روزمره بلند کرده و حوزه توجه تان را از آنچه که  به آن مشغول هستید فراتر برده و آن را افزایش می دهید. در این حالت شما در مورد نحوه  انجام امور و کارها به طرح سوالات راهبردی تر دست می زنید و فرضیات را به چالش می گیرید . شما اطلاعات پیچیده و بعضاً مبهم را گردآوری  کرده و آن را تحلیل می کنید. و این بینش حاصل شده را برای انتخاب درست و صحیح پاره ای از اقدامات، مورد استفاده قرار می دهید.در تفکر استراتژیک مهم است که نگاه شما بلند مدت باشد،یعنی آنچه که می خواهید در آینده برایتان رخ دهد را از اکنون تعیین کرده باشید،این موضوع می طلبد که همواره رو به جلو نگاه کرده و برای خود اهدافی معین کنید.تفکر استراتژیک،مهارت یا فضیلت ذهنی و معماری استراتژیک یک سازمان است. (لشکر بلوکی1392،14)

تعریف، ابزاری برای معرفی رویکردهاست ، ولی معرفی “تفکر استراتژیک” از طریق تعاریف آن کار کم ثمر است. علت این امر در پیچیدگی مفهومی این رویکرد نهفته است. تعاریف متعددی که برای تفکر استراتژیک ارائه شده هر یک به جنبه هایی از این رویکرد توجه داشته اند. در چنین شرایطی بهتر است برای معرفی به جای تعاریف ، به ماهیت و ویژگی های تفکر استراتژیک پرداخته و بدین ترتیب تلاش شود تا نمای صحیحی از این رویکرد به تصویر کشیده شود .

از دیدگاه ماهوی ، تفکر استراتژيک یک بصیرت و فهم است. این بصیرت کمک می کند تا در شرایط پیچیده کسب وکار :

  • واقعیت های بازار وقواعد آن به درستی شناخته شود.
  • ویژگی های جدید بازار زودتر از دیگران کشف شود.
  • جهش های ( ناپیوستگی های ) کسب وکار درک شود.
  • برای پاسخگویی به این شرایط راهکار های بدیع و ارزش آفرین خلق شود.

تفکر استراتژیک مدیر را قادر می سازدتا بفهمد چه عواملی در دستیابی به اهداف مورد نظر مؤثر است و کدامیک مؤثر نیست و چرا و چگونه عوامل مؤثر برای مشتری ارزش می آفریند؟

این بصیرت قدرت تشخیص میزان تأثیر گذاری عوامل کسب وکار در خلق ارزش برای سازمان برای دستیابی به موقعیت کاری بی حاصل خواهد بود . کن ایچی اومی در کتاب معتبر خود با عنوان « تفکر استراتژیست »چنین اظهار می دارد که: ” اگر موضوعات اساسی را تشخیص ندهید ، هر چند به خود و کارمندانتان فشار روحی و فیزیکی وارد کنید، سرانجام نتیجه ای جزء سردرگمی و شکست حاصل نخواهد شد.”( ایچی اومی کن،1371،29)

اگر یک مدیر بخواهد مؤثر واقع شود باید مهارت های مربوط به تفکر استراتژیک خود را بهبود بخشد ، تفکر استراتژیک ، فرایندی که طی آن ، مدیر یا رهبر می آموزد که چگونه آرمان تجاری خود را به وسیله کار گروهی و تفکر انتقادی ، تعریف نماید ، تفکر استراتژیک ابزاری است که به مدیران کمک می کند ، تا با تغییرات رو به رو شده و برای ایجاد تحول ، برنامه ریزی نموده و فرصت های جدید را تجسم نمایند.

یک بنگاه یا شرکت می تواند بدون برنامه ریزی استراتژیک رسمی به هیأت خود ادامه دهد ولی بقای آن ، بدون داشتن تفکر استراتژیک ، امکان پذیر نخواهد بود ، از نظر مینتزبرگ ، برنامه ریزی استراتژیک عبارت است از فرایند تجزیه و تحلیل و تقسیم یک هدف در قالب مراحل قابل پیش بینی و اجرا و تفکر استراتژیک ، فرایند ترکیب شم و خلاقیت است که با ایجاد چارچوبی یکپارچه از دیدگاه ها و آرمان ها ، سازمان را جلوتر از رقبا قرار می دهد.( بینش، 59،1384)

جف بزوس بنیانگذار شرکت آمازون هنگامی که در سال 1995 قابلیت فروش کتاب بروی شبکه اینترنت را کشف و آن را را تبدیل به یک کسب و کار کرد، تشخیص داد که توزیع کتاب بروی شبکه اینترنت نه تنها هزینه ها را کاهش می دهد بلکه قابلیت های برای مشتری می آفریند که به هیچ وجه با نظام توزیع سنتی قابل تأمین نیست.

ارزشمندی بصیرت در تفکر استراتژیک از طریق انتخاب صحیح فعالیت هایی که ارزش های منحصر به فردی برای مشتری ایجاد می کند. برای سازمان مزیت رقابتی می آفریند . این کار از طریق فهم قواعد بازار وپاسخگویی خلاقانه به آن انجام می شود. در محیط ناپایدار و متحول کسب و کار ، تفکر استراتژیک یک رویکرد بی جایگزین است.( غفاریان – عماد زاده 111،1380)

تفکر استراتژیک در قالب قواعد « ساده و عمیق » ظاهر می شود. این قواعد مدل ذهنی خاصی را ایجاد کرده و مبنای تصمیم گیری های روزانه تا جهت گیری کلی سازمان خواهد بود. (لارنس اتون ، 2005)

شرکت اسباب بازی لگو این استراتژی را در مفهوم « هر محصول تولیدی حتماً باید برای کودک یادگیری داشته باشد.» و شرکت مشاورین بین آن را در « تعهد به نتیجه برای مشتری » فرموله کرده اند. این عبارت ساده ولی عمیق جهت گیری اساسی این شرکت ها را مشخص کرده و مبنای خلق ارزش برای مشتری و مزیت رقابتی برای سازمان قرار می گیرد. تفکر استراتژیک برای سازمان و ذی نفعان آن انگیزه و تعهد ایجاد می کند. این انگیزه و تعهد از طریق قدرتی که در حقیقت ساده و در عین حال جذاب آن نهفته است ایجاد می شود به قول آنتوان سن اکسپری اگر می خواهید کشتی بسازید لازم نیست مردم را فراخوانید و برای هرکس وظیفه ای مشخص سازید بلکه کافی است به آنها بی پایان دریا را نشان دهید. هنری مینتزبرگ تفکر استراتژیک را یک نمای یکپارچه از کسب وکار در ذهن می داند، گگری هامل آن را معماری هنرمندانه استراتژی بر مبنای طرح ریزی و بر مبنای یادگیری می شناسد، هر یک از این تعابیر نمایی از این رویکرد را ارائه می کنند، بدون آن که هیچ یک مدعی بیان مفاهیم عمیق نهفته در این رویکرد باشند. ( غفاریان – عمادزاده،114،1380)