تبدیل اوراق بهادار:”پایان نامه درباره نرخ ارز و سود بانکی”

مقالات و پایان نامه ها

فرآیند تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها

«نوآوری مالی»[1]عمده­ای که در دهه 1980 پای گرفت و بر نقش واسطه­های مالی در بازار سرمایه اثر عمیقی گذاشت، پدیده «تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی­ها»[2] است، و اولین بار در دهة 1980 به عنوان یک نوآوری مالی در آمریکا ظهور کرد[3] و سپس به بازارهای مالی اروپا، آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی (ابتدا ژاپن) نفوذ یافته است[4]. طی این فرآیند، دارایی­های مؤسسه وام­دهنده به طریقی از ترازنامه آن مؤسسه جدا می‌شود، در عوض، تأمین وجوه توسط سرمایه­گذارانی انجام می­شود که یک ابزار مالی قابل معامله را می­خرند و این ابزار نمایانگر بدهکاری مزبور است، بدون اینکه به وام­دهندة اولیه مراجعه­ای صورت پذیرد[5]. در واقع، این فرایند شامل یک کاسه کردن یا تجمیع وام‌ها و فروش اوراق بهادار با ضمانت و پشتوانه آن­ها است[6] . [7]

جدول شمارة 2- 1 پیوست، میزان ارزش کل اوراق بهادار با پشتوانه وام‌های رهنی[8] (MBS) منتشر شده در آمریکا به تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را طی سال­های 1996 تا 2008  نشان می­دهد. مشاهده می‌شود که نسبت اوراق بهادار منتشر شده به پشتوانة وام‌های رهنی به تولید ناخالص داخلی در این کشور، طی این سال‌ها افزایش یافته است. به گونه‌ای که، این نسبت از سال 1996 تا 2008، تقریباً نزدیک به دو برابر افزایش یافته است و از 32 درصد به 62 درصد رسیده است. [9]

2-12) فرآیند «تبدیل سررسید» تعهدات کوتاه‌مدت به وام‌های بلندمدت[10]

واحدهای اقتصادی دارای مازاد، معمولاً تمایل دارند که هرگاه خواستند، بتوانند به وجوه خودشان دسترسی داشته باشند و با پیش‌آگهی کوتاه‌ مدتی بتوانند آن را برداشت کنند. در حالی‌که واحدهای اقتصادی مواجه با کسری، معمولاً مایل هستند وجوهی را تأمین کنند و آن را در افق‌های زمانی بلندمدت مورد استفاده قرار دهند و نمی‌توانند پیرو دریافت پیش‌آگهی کوتاه‌مدت، آن را پس دهند.

فرآیند تبدیل تعهدات کوتاه‌مدت به دارایی‌های بلندمدت‌تر را «تبدیل سررسید»[11] می‌نامند و به این صورت است که، واسطه‌های مالی مانند بانک‌های تجاری، وجوه سپرده‌گذار را برای دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت و معمولاً کمتر از یک سال پذیرش می‌کنند و این «تعهدات» را به دارایی‌های بلندمدت‌تری مانند «وام» تبدیل می‌سازند. زیرا یکی از مهم‌ترین دلایل این تغییر شکل سررسیدها، این است که این واسطه‌ها (بانک‌های تجاری) با تعداد زیادی از واحد‌های اقتصادی مواجه با کسری و مازاد سروکار دارند؛ بدین‌مفهوم که جریان ورودی و خروجی وجوه نزد آن‌ها، پیش‌بینی شدنی است و به همین خاطر، می‌توانند با نگهداشت اندکی ذخایر نقدی، پاسخگوی مشتریان خود باشند. از این‌رو، می‌توانند با تبدیل «تعهدات کوتاه‌مدت» به «وام‌های بلندمدت»، واحدهای اقتصادیِ فعالِ متقاضیِ وجوه در بازار سرمایه را تأمین مالی نمایند. [12]

[1] منظور از «نوآوری مالی» (Financial Innovation)؛ طراحی ابزارهای مالی جدید یا بسته‌بندی و تلفیق برخی از ابزارهای موجود در همدیگر است (پیل‌بیم، 1391: ص 28).

[2]Asset Securitization.

[3] حسین عبده تبریزی، تبدیل به اوراق بهادار کردن، تهران: بهمن 1379؛ پیل‌بیم، همان، ص 30.

 

[4] حسین عبده تبریزی، تبدیل به اوراق بهادار کردن، تهران: بهمن 1379؛ پیل‌بیم، همان، ص 30.

 

[5] حسین عبده تبریزی، تبدیل به اوراق بهادار کردن، تهران: بهمن 1379؛ پیل‌بیم، همان، ص 30.

 

[6] سیداحمد میرمطهری، «بازار سرمایه و ابزارهای جدید تأمین مالی»، مجموعه سخنرانی­ها و مقالات دوازدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران: انتشارات مؤسسه عالی بانکداری ایران، 1380،ص 169.

[7] – جهت مطالعة بیشتر در این زمینه، ر.ک به ضمیمه

[8]Mortgage Backed Securities (MBS).

[9] – جهت مطالعة بیشتر در این زمینه، ر.ک به ضمیمه

[10] كيث پیل‌بیم، پيشين، صص 58 – 56.

[11]Maturity Transformation

[12] – جهت مطالعة بیشتر در این زمینه، ر.ک به ضمیمه