تاریخچه آموزش الکترونیکی،پایان نامه عوامل موثر در استفاده از آموزش الکترونیکی

تاریخچه آموزش الکترونیکی

از سال 1960 میلادی آموزش الکترونیکی با کاربردهای متفاوت در بین مجامع مختلف و حوزه های گوناگون از قبیل تجارت، تحصیل، بخش خدمات و یا تمرینات نظامی به اشکال متفاوتی که شاید ناآشنا و نامحسوس بوده اند، در حال استفاده می باشد. آموزش الکترونیکی یعنی ابزاری کمکی برای رفع نیازهای آموزشی متفاوت در بخش های متفاوت. این نوع آموزش در بخش تحصیلات دانشگاهی یا آموزش های که مربوط به آموزش کارکنان سازمان ها می باشد، اشاره دارد بر استفاده دو حالت آموزش نرم افزاری اداری و آموزش های آنلاین(اینترنتی) ولی در تجارت، خدمات و آموزش های نظامی این آموزش تکیه دارد بر ارائه چگونگی تمرینات و استراتژی ها که می تواند هم آنلاین باشد و هم آفلاین. شایان ذکر است که توجه این تحقیق بر آموزش های کارکنان سازمان ها می باشد و توجه بر جلب نظر خوانندگان بر تاریخچه آموزش الکترونیکی در سازمان ها می باشد.

در سال 1960 میلادی تعداد اندکی کامپیوتر در بعضی سازمان ها وجود داشت. در آن زمان تفکر حاکم بر این بود که هزینه های هنگفت تکنولوژی از رشد و توسعه آن در سازمان ها و دانشگاه ها جلوگیری خواهد کرد. عده ای نیز اعتقاد داشتند در آینده برای همه داشتن معلم خصوصی ممکن خواهد بود و این معلم های خصوصی در فرم و ظاهر دستگاه های کامپیوتری خواهند بود. (T.kidd 2010)

ولی از آنجا که پیش تر اشاره شده بود عمر کلمه آموزش الکترونیکی با پیشرفتهای تکنولوژیکی این حوزه به سه دهه قبل بر می گردد. زمانی که اولین بار این عنوان به آموزش لقب داده شد در سال 1999 زمانی که سمینار سیستم های آموزش های بر پایه کامپیوتر[1] در حال برگزاری بود. بعد از پیدایش کلمه آموزش الکترونیکی، کم کم مفاهیمی دیگر چون آموزش آنلاین و آموزش مجازی نیز بر این حیطه از آموزش ها اضافه شدند و تمام اینها نشات گرفته از اشکال اولیه آموزش از راه دور که شاید به قرن 19 میلادی برگردد، می باشند.

آموزش های از راه دور به بعضی دانش آموزان و دانشجویان برای یادگیری مهارتهای خاصی توصیه           می شد. ایساک پیتمن[2] معلم زبان انگلیسی معروف که مبتکر سیستم تندخوانی و تندنویسی بود در دهه 1840 برای تعلیم بعضی از دانش آموزان خود از شیوه آموزش مکاتبه ای یعنی از طریق مکاتبات استفاده می نمود. در کنار شیوع و محبوبیت سیستم تندخوانی و تندنویسی در منشی ها و خبرنگارها و سایر افراد، این سبک از آموزش نیز به سرعت گسترش یافت. در سال 1924 اولین ماشین تست اختراع شد. این دستگاه به دانشجویان اجازه خودارزیابی می داد. سپس در سال 1954 بی اف اسکینر[3]استاد دانشگاه هاروارد، ماشین آموزش را که به دانشگاه ها توانایی برنامه ریزی آموزشی دانشجویان و ردیابی آموزشی آنها را می داد اختراع شد. در سال 1960 نیز اولین کامپیوتر بر پایه آموزش(CBT) به دنیا معرفی شد که در ابتدا برای دانشجویان دانشگاه ایلینویز[4] و سپس به سرعت در همان منطقه ایلینوی در آمریکا، به مدارس نیز کشیده شد.

در بریتانیا دانشگاه اوپن[5] مشتاق به استفاده از آموزش الکترونیکی بود که سیستم آموزشی آنها بر پایه آموزش از راه دور بود. این دانشگاه شکل آموزش از راه دور مکاتبه ای را که در گذشته ها به صورت پستی انجام می شد را با پیدایش اینترنت به شکل رد و بدل مکاتبات از طریق پست الکترونیک یا ایمیل انجام داد.

در اواخر قرن 20 میلادی با معرفی کامپیوتر و اینترنت برای جهانیان، ابزار آموزش از راه دور نیز تحت تاثیر این تغییرات قرار گرفت و گسترده شد. اولین ماک(اولین سری کامپیوترهای شخصی که توسط شرکت اپل طراحی شده بود به نام مکینتوش[6] که به اصطلاح ماک گفته می شد) در سال 1980 باعث شد مردم دارای کامپیوترهای شخصی در منازل خود باشند که در همان دهه محیط های یادگیری مجازی شروع به رشد نمود و به مردم اجازه دسترسی به اطلاعات آنلاین و فرصت های یادگیری مجازی و الکترونیکی داده شد. در اوایل دهه 90 میلادی تعداد مدارس و دانشگاه های علاقمند به آموزش از راه دور مجهز به ابزار مورد نیاز مثل کامپیوتر افزایش یافت و باعث شد که مردمی که به دلایل مشکلات جغرافیایی و محدودیت های زمانی نمی توانستند به تحصیل بپردازند به این شیوه آموزش روی آورند که امروزه نیز شاهد استفاده سازمان هایی می باشیم که برای آموزش های حین خدمت کارکنان خود نیز بدلیل کاهش محدودیت های زمانی و مکانی این شیوه آموزش را در اولویت برنامه ریزی خود قرار داده اند. این سیر تاریخی در دهه 2000 میلادی با ورود و توجه خاص تجارت به آموزش از راه دور و در دهه 2010 که در آن شاهد        می باشیم حتی آموزش الکترونیکی با شیوه آموزش آنلاین از دانشگاه ها به مدارس و حتی پایه های اولیه مدارس و پیش دبستانی نیز کشیده شده است.(Epignosis-LLC 2014)

آموزش الکترونیکی با روش آموزش آنلاین مورد استقبال سازمان ها و شرکتها جهت آموزش های حین خدمت کارکنان نیز واقع شده است. به راستی که سیر تحول شگفت انگیز با ورود تکنولوژی  حتی در حوزه آموزش  و تمامی عرصه های فناوری اطلاعات تمامی ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داد.(Gogos 2013)

[1] Computer Based Training(CBT)

[2] Isaac Pitman 1813-1897

[3] BF Skinner

[4] Illinois University

[5] Open University

[6] Macintosh (MAC)