بیمه ارتش و نیروهای مسلح

در حال حاضر سازمان بیمه ارتش و نیروهای مسلح در حدود 6% جمعيت كل كشور را تحت پوشش خود دارد و از نظر تعداد بيمه‌شدگان تحت پوشش پس از سازمان بيمه خدمات درماني و تأمين اجتماعي سومين سازمان بيمه‌اي كشور در امر ارایه خدمات درماني به بيمه‌شدگان خويش مي‌باشد و به عنوان يكي از اعضای شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور نقش مهمي را در تصميم‌گيري ها و تصميم‌سازي هاي آن شورا بعهده دارد. تركيب جمعيتي سازمان شامل كاركنان ارتش، سپاه پاسداران، نيروي انتظامي، وزارت دفاع، ستاد كل نيروهاي مسلح، روحانيون عقيدتي سياسي، بازنشستگان، وظيفه‌ بگيران، اعضاي ويژه بسيج و عایله تحت تكفل آنها و مستمري ‌بگيران مي‌باشد. نيروي انتظامي مكلف است در حدود امكانات و اعتباراتي كه به موجب بند يكم اصل 43 قانون اساسي به منظور تامين نيازهاي اساسي و رفاهي پرسنل شاغل و بازنشسته و همچنين استفاده كنندگان از حقوق وظيفه مستمري اختصاص مي يابد امكان برخورداري عادلانه و بدون تبعيض آن ها را ايجاد نمايد و مكلف است بيمارستان ها و درمانگاه هاي خود را از نظر امكانات درماني به نحوي تجهيز نمايد كه پاسخگوي نيازمندي هاي پرسنل باشد. هزينه خدمات ارایه شده برابر مقررات خدمات درماني نيروهاي مسلح به يگان هاي مزبور پرداخت مي گردد(پورتال نیروی انتظامی).

2-1-16) تورم و بیمه

با افزایش تورم ، قیمت ها افزایش یافته و در نتیجه تعهدات بیمه گر سنگین تر می شود بویژه در صورتیکه رسیدگی و تصفیه ی یک پرونده خسارتی نیازمند زمانی طولانی باشد ، گذشت زمان موجب بالا رفتن خسارت می گردد و این به ضرر بیمه گر می باشد.

اثر تورم در خسارت مسائل زیر بوجود می آورد:

  1. فرانشیز: مبلغ خسارتی که خود بیمه شده تحمل می کند و مابقی خسارت را بیمه گر پرداخت می نماید که با افزایش قیمت از اهمیت فرانشیز کاسته می شود.
  2. حداکثر خسارت با توافق طرفین مبلغ بیمه کمتر از کل مورد بیمه می تواند باشد.
  3. قاعده نسبی، به نسبت میزان توافق خسارت بیمه به مورد بیمه پرداخت می گردد (چنانچه به فرض 80 درصد مبلغ ارزش مورد بیمه، بیمه شده باشد در صورتیکه مورد بیمه بطورکامل از بین رفته باشد بیمه گر حداکثر 80 درصد خسارت آن را تقبل خواهد نمود.)

اثرتورم بر حق بیمه

  1. عدم ارتباط بین سرمایه بیمه و حق بیمه در بعضی از بیمه ها
  2. زمان وصول حق بیمه و وقوع خسارت و پرداخت خسارت فاصله زیادی وجود دارد لذا تورم اثر نامطلوبی بر حق بیمه گذار خواهد داشت.

همچنین در مورد بیمه اتکایی نیز به لحاظ اینکه بیمه اتکایی:

 

  1. سهمی از معامله می باشد.
  2. فاصله زمانی زیاد بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت وجود دارد.
  3. مازاد بر مبلغ معینی است.

بر بیمه اتکایی نیز اثر منفی خواهد گذاشت.