بررسی رابطه خود مدیریتی با سلامت سازمانی بر اساس الگوی مدیریت بسیجی- قسمت …

پایان نامه ارشد

 • نرسیدن به موعدهای زمانی مقرر برای پروژه ها
 • منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

 • کاهش کیفیت خدمات
 • در سال 1999 هزینه خدمات درمانی و غیبت از محل کار کانادا بالغ بر 9 میلیارد دلار بوده است . این میزان حدود 13,4 درصد سود عملیاتی سالانه تمام شرکتهای اقتصادی کانادا را تشکیل می دهد . در مقابل، مطالعه ای که توسط یک شرکت مشاوره. آمریکایی انجام شده نشان می دهد افزایش 5% در رضایتمندی کارکنان، باعث 1,3 % افزایش مشتریان شده است تمرکز بر سلامتی سازمان به معنی تمرکز بر موفقیت آینده آنست و اهمیتی در حد میزان فروش یا سایر نتایج کوتاه مدت سازمان دارد . امروزه توانایی سازمان در بکارگیری حداکثر توان مغزی کارکنان خود و کمک به آنان در تبدیل ایده های خوب به محصولات و خدمات مشتری پسند، عامل رقابتی در برتری سازمانی است.
  5-4-2-2 روش ارزیابی سلامت سازمانی
  روش معمول در ارزیابی سلامت سازمانی، استفاده از پرسشنامه های ممیزی است . این پرسشنامه ها اطلاعاتی در مورد سه زمینه عمومی سازمان فراهم می سازند:
  (Individual Health) 1. سلامت فردی
  (Leadership Behavior) 2. رفتار رهبری سازمان
  (Organizational Climate) 3. محیط سازمانی
  تحقیقات انجام گرفته در ایران و خارج از کشور :
  داخل کشور :
  در خصوص خودمدیریتی و ارتباط آن با سلامت سازمانی پیگیریهای محقق برای یافتن اجرای تحقیقی کاربردی با ارائه مدل به جایی نرسید . این عنوان علاوه بر اینترنت و پایگاههای علمی ثبت اطلاعات پایان نامه ها در هیچ جای دیگر ثبت نشده است . به عبارت دیگر به نظر می رسد تا کنون در خصوص این موضوع مطلبی ارائه نگردیده است .
  در مباحث مربوط به خودمدیریتی مواردی به عنوان تحقیق در رشته های مختلف فقه و حقوق ، علوم حدیث و … ارائه گردیده است که این مطالب نیز بیشتر جنبه نظری داشته و عملاً کاربردی و عملیاتی نمی باشند . تنها مطلبی که در این خصوص ارائه گردیده است که کمک شایانی به این تحقیق نموده است مطالبی است که استاد ارجمند دکتر محمود رضایی زاده تحت عنوان خودمدیریتی امام خمینی (ره) تدوین نموده است و در مجموع مورد استفاده در این تحقیق نیز قرار گرفته است . البته این تحقیق به بررسی شاخصهای خودمدیریتی و تطبیق آن در حضرت امام (ره) و ارائه الگو پرداخته است .
  همچنین در خصوص مدیریت بسیجی فقط یک پایان نامه کار شده است که آقای عبادی در دانشگاه امام صادق آنرا تهیه و دفاع نموده است که فقط چهارچوب مفهومی این الگو در این پایان نامه تدوین شده و از ارائه هر گونه الگوی کاربردی خودداری نمئده است . به هر تقدیر این پایان نامه کمک بزرگی جهت تدوین الگو به محقق نمود .
  در مبحث سلامت سازمانی نیز تحقیقاتی در پایان نامه های مختلف بر اساس الگوی هوی و فیلدمن در عمدتاٌ واحدهای آموزشی با استناد به مطالب دکتر علاقه بند در فصلنامه تربیتی اجرا شده است که این الگو علاوه بر تکراری و قدیمی بودن بیشتر در سازمانهای آموزش محور کاربردی شده است و محقق در خصوص سلامت سازمانی هیچ تحقیقی را مرتبط با سنجش سلامت سازمانی در داخل کشور نیافته است .
  خارج از کشور :
  تحقیقات انجام شده در زمینه ی مدیریت بر خود در متون لاتین به طور عمده از سال 1980 آغاز شده است. این پژوهش ها بیشتر جنبه ی تئوریک و نظری دارد و به صورت کاربردی و عملیاتی به اجرا در نیامده است؛یعنی استراتژی ها و راهکارهای ارائه شده در زمینه ی مدیریت بر خود دارای منشأ تئوریک می باشد. اما در پژوهش حاضر در زمینه ی استخراج و تدوین شاخص های تکمیلی مدیریت بر خود ، جنبه ی عملیاتی و کاربردی این شاخص ها مورد توجه قرار گرفته و این شاخص ها دارای منشأ رفتاری و کاربردی می باشند.
  در خارج از کشور نیز مدل عملیاتی برای خودمدیریتی یافت نگردید در خصوص سلامت سازمانی نیز الگوی کار شده در این تحقیق بر مبنای مدل دکتر فیشر و بنیاد تحت اداره ایشان می باشد که در این زمینه نیز مطلب خاصی در خصوص تحقیق علمی و با توجه به نزدیک بودن واژه ها عمدتاٌ جستجو در پایگاههای علمی به سمت و سوی سازمانهای بهداشتی سوق پیدا می نمود . الگوی اخذ شده از بنیاد فیشر یک الگوی کاملاٌ علمی و کاربردی است که در حال حاضر به منظور سنجش میزان سلامت سازمانی در ادارات مختلف مورد استفاده دارد .
  نتیجه : بررسی رابطه خودمدیریتی با سلامت سازمانی یک موضوع کاملاٌ جدید بر مبنای مدلهای عملیاتی جدید است و به نظر می رسد در هیچ از موضوعات به صورت مجزا و در مجموع هر دو موضوع تا کنون تحقیقی ارائه نگریده است .
  فصل سوم:
  روش اجرای تحقیق
  مقدمه:
  هدف تمام علوم ،شناخت و درک دنياي پيرامون ماست.به منظور آگاهاي از مشکلات دنياي اجتماعي،روشهاي علمي،تغييرات قابل ملاحظه اي پيدا کرده اند.اين حرکتها سبب شده که براي بررسي رشته هاي مختلف انساني ،از روش علمي استفاده شود.(ايران نژاد پاريزي،1378،ص9)از جمله ويژگيهاي مطالعه علمي که هدفش حقيقت يابي است،استفاده ا ز يک روش تحقيق مناسب مي باشد و انتخاب روش تحقيق مناسب به هدفها،ماهيت و موضوع مورد تحقيق و امکانات اجرائي بستگي دارد و هدف از تحقيق دسترسي دقيق و اسان به پاسخ پرسشهاي تحقيق است.
  روش تحقيق:
  تحقيق را مي توان تلاشي منظم و سازمان يافته براي بررسي مسئله خاص كه به يك راه حل نياز دارد توصيف كرد و شامل گام هايي است كه طراحي و پيگيري مي شوند تا پاسخهايي براي مساله مورد علاقه ما بدست آيد. (سکاران،1380،ص 6)
  روش تحقيق مجموعه اي از قواعد، ابزار و راه هاي معتبر(قابل اطمينان) و نظام يافته براي بررسي واقعيتها، كشف مجهولات و
  دستيابي به راه حل مشكلات است. (خاكي،1378،ص 201)
  1-تحقيق کاربردي:
  هدف از تحقيق کاربردي به دست اوردن درک يا دانش لازم براي تعيين ابزاري است که به وسيله آن نيازي مشخص و شناخته شده بر طرف گردد.در اين نوع تحقيقات هدف کشف دانش تازه اي است که کاربرد مشخصي را درباره فراورده يا فرايندي در واقعيت را دنبال مي كند.(خاکي،1379: 94)
  ويژگيهاي تحقيقات کاربردي:
  -ازمودن کارائي نظريه هاي علمي در يک حوزه خاص
  -تعيين روابط تجربي در يک محدوده خاص
  -افزودن به دانش کاربردي در يک زمينه خاص
  -پيشبرد تحقيق و روش شناسي در يک زمينه خاص
  -ارائه دانش کاربردي تائيد شده در يک زمينه خاص(بازگان ،ديگران،1380،ص 81)
  2-تحقيق توصيفي :
  شامل جمع اوري اطلاعات براي ازمون فرضيه پاسخ به سوالات مربوط به وضعيت فعلي موضوع مطالعه مي شود.برخي تحقيقات توصيفي را شامل انواعي از تحقيقات مي دانند،از جمله:
  1-تحقيق پيمايشي1
  2-تحقيق همبستگي
  3-تحقيق کاري(علمي،اقدام پژوهشي)
  4-بررسي موردي(مورد کاوي)
  5-تحقيق پس رويدادي(علي-مقايسه اي)(خاکي،1379: 104)
  بطور کلی باید گفت این تحقیق از نظرهدف، کاربردی و از جهت روش گردآوری داده ها، توصیفی و بطور مشخص ترکیبی از نوع پیمایشی- همبستگی است.