پژوهش – بررسی رابطه خود مدیریتی با سلامت سازمانی بر اساس الگوی مدیریت بسیجی- قسمت 29

پایان نامه ارشد

 • 2-3-2: بررسی تطبیقی مدیریت بسیجی با خود مدیریتی :
 • مديريت بسيجي ، مديريتي بالقوه و با ويژگي هاي نهادي انقلابي ، مبتني بر ارزشها، بصير ، حكيمانه ، انعطاف پذير ، قابليت ساز ،ظرفيت ساز و چابك و چالاك است . مديريت بسيجي عامل ايجاد خود انگيزشي درسازمان بوده ، افراد را در جهت انگيزه اي دروني تهييج مي كند ، مروج خود كنترلي وخود ارزيابي افراد سازمان است و نقش مربي، سخنگو ، جهت دهنده و عامل تغيير درسازمان را ايفا مي كند. مديريت بسيجي ، مديريتي غير بوروكراتيك است كه در سازمان ها و نهادهاي فرهنگي، تلاش و ايثار در راستاي اهداف ارزشي را ترويج مي كند.(دری ، 1387 ،ص59)
  در این تعریف مواردی قید گردیده است که حائز اهمیت است :

  1. مدیریت بسیجی مدیریتی با ویژگیهای نهادی انقلابی ، مبتنی بر ارزشها ، بصیر ، حکیمانه ، انعطاف پذیر، قابلیت ساز ، ظرفیت ساز ، چابک و چالاک است .
  2. مدیریت بسیجی عامل ایجاد خود انگیزشی در سازمان بوده و افراد را در جهت انگیزه درونی تهییج می کند .
  3. مدیریت بسیجی مروج خودکنترلی و خود ارزیابی افراد سازمان است .
  4. مدیریت بسیجی نقش مربی ، سخنگو ، جهت دهنده و عامل تغییر در سازمان را ایفا می کند .
  5. مدیریت بسیجی مدیریتی غیر بروکراتیک است که در سازمانها و نهادها ، تلاش و ایثار در راستای اهداف ارزشی را ترویج می کند .

  در مباحث مربوط به خودمدیریتی نیز برخی از تعارف مهم را مرور می کنیم .
  تمام رهبران در یک مشخصه با یکدیگر مشترک می باشند و آن عبارت است از استفاده کامل از خود ( بنیس،1994)
  مدیریت بر خود در مقیاس بزرگ موجب موفقیت افراد می گردد . ما نیز مجبور هستیم که یاد بگیریم خود را مدیریت کنیم و خود را توسعه دهیم (دراکر ، 1378)
  شما باید حداقل 40% وقت خودتان را به مدیریت بر خودتان اختصاص دهید و مابقی را صرف دیگران نمایید . (ریگل ، 2002)
  موفقیت مدیر در برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و کنترل کار دیگران منوط است به اینکه او در چه در حدی خود را برنامه ریزی ، سازماندهی و هدایت و کنترل منی نماید . بنابر این اثربخشی مدیر در مدیریت بر دیگران به اثربخشی او در مدیریت بر خود وابسته است . (جوکیوس و اسکلندر،1962)
  مدیریت مؤثر بر رفتار خود ، می تواند پیش شرط اساسی برای مدیریت مؤثر سازمانها ، گروهها و تک تک زیردستان باشد . چگونگی مدیریت مؤثرتر رفتار خود انسان ، تقریباٌ به طورکامل فراموش شده و تنها مطالب معدودی در زمینه تفکر مثبت ، مدیریت زمان و قدرت مدیریت و انگیزش خود مطرخ شده است . (لوتاز،1378)
  توصيه‎هاي اوليه در خود مديريتي شامل مواردي چون بالا بودن قوت اراده، مقاومت در مقابل دسيسه‎هاي شيطاني، كمك خواستن از خدا و … مي‎باشد؛ اينها همه نصيحت‎هاي خوبي است، اما براي عمل به خود مديريتي كمتر كار شده است. دانشمندان علوم رفتاري تلاششان اين بوده است كه با گذشت زمان دستورهاي كاربردي – عملياتي ارائه دهند تا انسانها بر رفتار و عملكرد خود مديريت داشته باشند. اين نكته هم، قابل توجه است كه ميزان اعتماد ما به افراد، گروه‎ها و سازمان‎ها متناسب با ميزان پيش‎بيني رفتارهايشان است؛ يعني هر قدر بتوانيم رفتار افراد وسازمانها را پيش بيني كنيم، مي‎گوييم آن افراد، گروه و يا آن سازمان قابل اعتمادترند و برعكس. مديريت بررفتارهايي كه به صورت عادت درآمده، دشوار است، حتي در ضرب المثل هم داريم:«ترك عادت موجب مرض است» .(رضائیان ،1388)
  در این تعاریف نیز موارد زیر حائز اهمیت است :

  منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

  1. در بحث خود مديريتي يا Self management تجربه نشان داده است كه اگر كسي بر رفتار خود نظارت و كنترل نداشته باشد، نمي‎تواند ديگران را مديريت كند.(رضاییان ،1388)
  2. توصیه های اولیه در خودمدیریتی شامل مواردی چون بالا بودن قوت اراده ، مقاومت در برابر دسیسه های شیطان ، کمک خواستن از خدا و… می باشد .
  3. همه این توصیه ها نصایح خوبی است ، اما در عمل به خودمدیریتی کمتر کار شده است .
  4. اثربخشی مدیر در مدیریت بر دیگران به اثربخشی او در مدیریت بر خود وابسته است .
  5. مدیریت بر خود در مقیاس بزرگ موجب موفقیت افراد می گردد . ما نیز مجبور هستیم که یاد بگیریم خود را مدیریت کنیم و خود را توسعه دهیم
  6. تمام رهبران در یک مشخصه با یکدیگر مشترک می باشند و آن عبارت است از استفاده کامل از خود .

  جمع بندی :
  شاید اگر به جمله شهید گرانقدر علی چیت سازیان توجه کنیم ارتباط بین این دو ملموس تر گردد .
  ((کسی می تواند از سیم خاردارهای دشمن بگذرد که قبلاً از سیم خاردار نفس خود عبور کرده باشد . ))
  معنای این جمله زیبا این است که کسی می تواند دیگران را مدیریت کند که قبلاً خود را مدیریت کرده باشد .
  شاخصهای ذکر شده در مدیریت بسیجی و اصولاً هشت سال دفاع مقدس را با هم مرور کنیم .
  باورهای دینی (ایمان و ولایت) – امدادهای غیبی – ارزش های اسلامی (یاد خدا ، اخلاص ، توکل ، صبر و استقامت ، شجاعت و دلاوری ، عزت و کرامت ، برادری و گذشت ، ایثار و فداکاری، بی اعتنایی به دنیا ، شهادت طلبی ، شوق دفاع ) – فرهنگ عاشورا و…. (تقی زاده اکبری ، 1387، ص 3)
  حال نگاهی هم به شاخصهای خود مدیریتی داشته باشیم .
  مراقبه- عبادت- آرامش- درک فوق حسی – ساده زیستی- نظم سخت کوشی- نیت (تصمیم) و عمل خالص- کنترل امیال- رژیم غذایی- ورزش- مدیریت بیماری و ناتوانی خود- تجدید قوای جسمی (همین پایان نامه)
  با اندک دقتی می توان دریافت که کلیه شاخصهای خودمدیریتی زیر مجموعه مدیریت بسیجی قرار می گیرند . به عبارت صحیح تر مدیریت بسیجی الگویی جامع ، عملیاتی ، کاربردی و قابل ارائه جهت شناخت کامل خود مدیریتی و خود کنترلی است .
  4-2-2ارزیابی سلامت سازمانی 1:
  1-4-2-2تعاریف و مفاهیم اصلی

  • مفهوم سلامت
   سلامت به معنی فقدان بیماری و نارسایی در ارگـــانیسم است.
   مایلز معتقد است صرف نظـــــر از اشکالاتی که مفهوم ارگانیسم پنداری سازمان و نوع آرمانی بودن مفهوم سلامت کامل به بار می آورند. رویکرد سلامت سازمانی از لحاظ فهم پویاییهای سازمانها و پژوهش و کوشش جهت بهسازی آنها، مزایای علمی قابل ملاحظه ای دارد. (علاقه بند ، 1387،ص14)