پژوهش – بررسی رابطه خود مدیریتی با سلامت سازمانی بر اساس الگوی مدیریت بسیجی- قسمت 29

 • 2-3-2: بررسی تطبیقی مدیریت بسیجی با خود مدیریتی :
 • مديريت بسيجي ، مديريتي بالقوه و با ويژگي هاي نهادي انقلابي ، مبتني بر ارزشها، بصير ، حكيمانه ، انعطاف پذير ، قابليت ساز ،ظرفيت ساز و چابك و چالاك است . مديريت بسيجي عامل ايجاد خود انگيزشي درسازمان بوده ، افراد را در جهت انگيزه اي دروني تهييج مي كند ، مروج خود كنترلي وخود ارزيابي افراد سازمان است و نقش مربي، سخنگو ، جهت دهنده و عامل تغيير درسازمان را ايفا مي كند. مديريت بسيجي ، مديريتي غير بوروكراتيك است كه در سازمان ها و نهادهاي فرهنگي، تلاش و ايثار در راستاي اهداف ارزشي را ترويج مي كند.(دری ، 1387 ،ص59)
  در این تعریف مواردی قید گردیده است که حائز اهمیت است :

  1. مدیریت بسیجی مدیریتی با ویژگیهای نهادی انقلابی ، مبتنی بر ارزشها ، بصیر ، حکیمانه ، انعطاف پذیر، قابلیت ساز ، ظرفیت ساز ، چابک و چالاک است .
  2. مدیریت بسیجی عامل ایجاد خود انگیزشی در سازمان بوده و افراد را در جهت انگیزه درونی تهییج می کند .
  3. مدیریت بسیجی مروج خودکنترلی و خود ارزیابی افراد سازمان است .
  4. مدیریت بسیجی نقش مربی ، سخنگو ، جهت دهنده و عامل تغییر در سازمان را ایفا می کند .
  5. مدیریت بسیجی مدیریتی غیر بروکراتیک است که در سازمانها و نهادها ، تلاش و ایثار در راستای اهداف ارزشی را ترویج می کند .

  در مباحث مربوط به خودمدیریتی نیز برخی از تعارف مهم را مرور می کنیم .
  تمام رهبران در یک مشخصه با یکدیگر مشترک می باشند و آن عبارت است از استفاده کامل از خود ( بنیس،1994)
  مدیریت بر خود در مقیاس بزرگ موجب موفقیت افراد می گردد . ما نیز مجبور هستیم که یاد بگیریم خود را مدیریت کنیم و خود را توسعه دهیم (دراکر ، 1378)
  شما باید حداقل 40% وقت خودتان را به مدیریت بر خودتان اختصاص دهید و مابقی را صرف دیگران نمایید . (ریگل ، 2002)
  موفقیت مدیر در برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و کنترل کار دیگران منوط است به اینکه او در چه در حدی خود را برنامه ریزی ، سازماندهی و هدایت و کنترل منی نماید . بنابر این اثربخشی مدیر در مدیریت بر دیگران به اثربخشی او در مدیریت بر خود وابسته است . (جوکیوس و اسکلندر،1962)
  مدیریت مؤثر بر رفتار خود ، می تواند پیش شرط اساسی برای مدیریت مؤثر سازمانها ، گروهها و تک تک زیردستان باشد . چگونگی مدیریت مؤثرتر رفتار خود انسان ، تقریباٌ به طورکامل فراموش شده و تنها مطالب معدودی در زمینه تفکر مثبت ، مدیریت زمان و قدرت مدیریت و انگیزش خود مطرخ شده است . (لوتاز،1378)
  توصيه‎هاي اوليه در خود مديريتي شامل مواردي چون بالا بودن قوت اراده، مقاومت در مقابل دسيسه‎هاي شيطاني، كمك خواستن از خدا و … مي‎باشد؛ اينها همه نصيحت‎هاي خوبي است، اما براي عمل به خود مديريتي كمتر كار شده است. دانشمندان علوم رفتاري تلاششان اين بوده است كه با گذشت زمان دستورهاي كاربردي – عملياتي ارائه دهند تا انسانها بر رفتار و عملكرد خود مديريت داشته باشند. اين نكته هم، قابل توجه است كه ميزان اعتماد ما به افراد، گروه‎ها و سازمان‎ها متناسب با ميزان پيش‎بيني رفتارهايشان است؛ يعني هر قدر بتوانيم رفتار افراد وسازمانها را پيش بيني كنيم، مي‎گوييم آن افراد، گروه و يا آن سازمان قابل اعتمادترند و برعكس. مديريت بررفتارهايي كه به صورت عادت درآمده، دشوار است، حتي در ضرب المثل هم داريم:«ترك عادت موجب مرض است» .(رضائیان ،1388)
  در این تعاریف نیز موارد زیر حائز اهمیت است :

  حتما بخوانید :   جستجوی مقالات فارسی - بررسی مولفه های گردشگری در کتابهای( فارسی ؛ مطالعات اجتماعی ؛ تاریخ ...

  منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

  1. در بحث خود مديريتي يا Self management تجربه نشان داده است كه اگر كسي بر رفتار خود نظارت و كنترل نداشته باشد، نمي‎تواند ديگران را مديريت كند.(رضاییان ،1388)
  2. توصیه های اولیه در خودمدیریتی شامل مواردی چون بالا بودن قوت اراده ، مقاومت در برابر دسیسه های شیطان ، کمک خواستن از خدا و… می باشد .
  3. همه این توصیه ها نصایح خوبی است ، اما در عمل به خودمدیریتی کمتر کار شده است .
  4. اثربخشی مدیر در مدیریت بر دیگران به اثربخشی او در مدیریت بر خود وابسته است .
  5. مدیریت بر خود در مقیاس بزرگ موجب موفقیت افراد می گردد . ما نیز مجبور هستیم که یاد بگیریم خود را مدیریت کنیم و خود را توسعه دهیم
  6. تمام رهبران در یک مشخصه با یکدیگر مشترک می باشند و آن عبارت است از استفاده کامل از خود .

  جمع بندی :
  شاید اگر به جمله شهید گرانقدر علی چیت سازیان توجه کنیم ارتباط بین این دو ملموس تر گردد .
  ((کسی می تواند از سیم خاردارهای دشمن بگذرد که قبلاً از سیم خاردار نفس خود عبور کرده باشد . ))
  معنای این جمله زیبا این است که کسی می تواند دیگران را مدیریت کند که قبلاً خود را مدیریت کرده باشد .
  شاخصهای ذکر شده در مدیریت بسیجی و اصولاً هشت سال دفاع مقدس را با هم مرور کنیم .
  باورهای دینی (ایمان و ولایت) – امدادهای غیبی – ارزش های اسلامی (یاد خدا ، اخلاص ، توکل ، صبر و استقامت ، شجاعت و دلاوری ، عزت و کرامت ، برادری و گذشت ، ایثار و فداکاری، بی اعتنایی به دنیا ، شهادت طلبی ، شوق دفاع ) – فرهنگ عاشورا و…. (تقی زاده اکبری ، 1387، ص 3)
  حال نگاهی هم به شاخصهای خود مدیریتی داشته باشیم .
  مراقبه- عبادت- آرامش- درک فوق حسی – ساده زیستی- نظم سخت کوشی- نیت (تصمیم) و عمل خالص- کنترل امیال- رژیم غذایی- ورزش- مدیریت بیماری و ناتوانی خود- تجدید قوای جسمی (همین پایان نامه)
  با اندک دقتی می توان دریافت که کلیه شاخصهای خودمدیریتی زیر مجموعه مدیریت بسیجی قرار می گیرند . به عبارت صحیح تر مدیریت بسیجی الگویی جامع ، عملیاتی ، کاربردی و قابل ارائه جهت شناخت کامل خود مدیریتی و خود کنترلی است .
  4-2-2ارزیابی سلامت سازمانی 1:
  1-4-2-2تعاریف و مفاهیم اصلی

  • مفهوم سلامت
   سلامت به معنی فقدان بیماری و نارسایی در ارگـــانیسم است.
   مایلز معتقد است صرف نظـــــر از اشکالاتی که مفهوم ارگانیسم پنداری سازمان و نوع آرمانی بودن مفهوم سلامت کامل به بار می آورند. رویکرد سلامت سازمانی از لحاظ فهم پویاییهای سازمانها و پژوهش و کوشش جهت بهسازی آنها، مزایای علمی قابل ملاحظه ای دارد. (علاقه بند ، 1387،ص14)