سامانه هاي بانکداري مجازي:

2-1-20-3-1 سامانه تلفن بانک :

ارائه خدمات بانکی از طریق تلفن ثابت را فراهم می نماید. در این شیوه بانکها با طراحی نرم افزار مربوطه و نصب آن برروي سرور مربوطه و اتصال خطوط مخابراتی ویژه E1 به کارت IVR (Interactive Voice Response)  متصل به سرور تلفن بانک، این امکان را فراهم می نمایند که مشتري با برقرار نمودن تماس با شماره تلفن مربوطه ، بتوانند با راهنمایی مرحله به مرحله که توسط اپراتور خودکار تلفن گویا صورت می پذیرد، عملیات بانکی مورد نظر خود را انجام دهد.

خدمات بانکی مجاز قابل ارائه به شرح ذیل می باشد:

 

انتقال وجه کارت به کارت داخلی.

انتقال وجه سپرده به سپرده داخلی.

انتقال وجه بین بانکی از طریق ساتنا و پایا.

دریافت صورتحساب کارت بانکی و سپرده به صورت گویا و فاکس.

پرداخت قبوض شرکتهاي خدماتی (آب,برق,گاز و…).

مسدود نمودن کارت بانکی.

پرداخت اقساط تسهیلات.

درخواست ابطال برگه چک از طریق شماره سریال مندرج برروي آن.

تغییر رمز دوم کارت.

اعلام شماره شباي بانکی سپرده.

2-1-20-3-2)سامانه اینترنت بانک:

همزمان با گسترش و همگانی شدن اینترنت در سطح جهان، بانکها نیز سعی  نمودند تا از این فرصت استفاده نموده تا برخی از خدمات خود را بر این بستر ارائه دهند تا جایی که امروزه ارائه خدمات بانکی از طریق اینترنت جزء خدمات ضروري هر بانک است و بانکی که این خدمت را ارائه ندهد عملاً بخش عمده مشتریان خود که تمایل به بکارگیري از خدمات بانکداري الکترونیک و مجازي
می باشند را از دست خواهد داد. با بکارگیري از این سامانه ، مشتریان بانکها می توانند در هر مکان و زمان خدمات بانکی را دریافت نمایند. در این شیوه به این صورت اقدام می شود که پس از طراحی نرم افزار Web Base توسط زبان هاي برنامه نویسی Java,ASP.NET  و غیره ، آدرس سایت خریداري شده و با اتصال IP Valid  اینترنتی که از مخابرات یا شرکتهاي سرویس  دهنده اینترنت دریافت می شود نرم افزار در آدرس مربوطه بارگذاري و انتشار می یابد. امنیت آن نیز در بستر اینترنت از طریق خریداري و اعمال گواهینامه SSL Secure Socket Layer))  از یکی از  شرکتهاي متعبر ارائه کننده آن در وب سایت اینترنت بانک می باشد. تا برقراري ارتباط میان سرویس دهنده و سرویس گیرنده ایمن گردد. به این صورت که ضمین می کند که اگر اطلاعات حین انتقال مورد سرقت قرار گرفت، براي رباینده قابل درك و استفاده نباشد که این کار را با کمک الگوریتم هاي رمزنگاري و کلیدهاي رمزنگاري نامتقارن و متقارن انجام می دهد. خدمات بانکی مجاز قابل ارائه درآن به شرح ذیل می باشد:

افتتاح انواع سپرده هاي بانکی.

رویت وضعیت و موجودي تمامی سپرده ها.

انتقال وجه کارت به کارت داخلی و به کلیه کارتهاي عضو شبکه شتاب.

انتقال وجه بین بانکی ساتنا و پایا.

انتقال وجه مستمر پایاجهت پرداخت اقساط تسهیلات سایر بانکها.

انتقال وجه دسته اي از یک سپرده به چند سپرده جهت پرداخت حقوق کارکنان.

دریافت موجودي کارتهاي بانکی داخلی و عضو شبکه شتاب.

ارائه صورتحساب کارت ، سپرده، پرونده اعتباري (کارت اعتباري).

مدیریت چک جهت ثبت اطلاعات و مشاهده وضعیت چکهاي صادره.

مدیریت تسهیلات جهت مشاهده وضعیت تسهیلات و پرداخت قسط.

پرداخت قبوض تکی و دسته اي.

خرید شارژ سیم کارتهاي اعتباري.

2-1-20-3-3)درگاه پیامک SMS :

با ظهور موبایل این امکان فراهم گردید که بانکها بتوانند خدمات بانکی خود را  از این بستر ارائه نمایند. در این خصوص نرم افزارهاي بانکی طوري طراحی گردید که پس از انجام تراکنش برداشت وجه، خرید کالا، انتقال وجه و سایر عملیات تعریف شده، پیامک آن تولید و از طریق بستر ارتباطی به شرکت سرویس دهنده طرف قرارداد با بانک تحویل می شود. شرکت سرویس دهنده نیز با اضافه کردن شماره اي که براي بانک اختصاص داده است پیامک را به اپراتور مربوطه ارسال نموده تا به مشتري تحویل گردد. همچنین بانکها می توانند از این بستر جهت اطلاع رسانی یا تبریک مناسبتها به مشتري استفاده نمایند. خدمات بانکی که از این طریق صورت می پذیرد به شرح ذیل می باشد:

ارسال پیامک در موقع واریز، برداشت و انتقال وجه از سپرده و کارت بانکی.

ارسال پیامک به بمنظور یادآوري پرداخت و دیرکرد اقساط تسهیلات.

ارسال پیامک در موقع پرداخت قبوض و خرید شارژ سیم کارتهاي اعتباري.

ارسال پیامک خرید کالا و خدمات از پایانه هاي فروش (کارتخوان) کشور با شرح کامل نام بانک و کد

پذیرنده.

ارسال پیامک در موقع واریز سود.

ارسال پیامک در موقع تغییرات در سپرده ها، تسهیلات و کارتهاي بانکی مشتري.

ارسال پیامک در موقع ورود به سامانه اینترنت بانک و موبایل بانک.

ارسال پیامک در موقع برگشت چک.

ارسال پیامک در موقع افتتاح سپرده.

2-1-20-3-4)درگاه پرداخت الکترونیکی (اینترنتی) E-Payment Gateway  :

با بکارگیري بستر اینترنت  این امکان فراهم گردیده است که پرداخت الکترونیک به عنوان یکی از بسترهاي تجارت الکترونیک جایگاه ویژه اي پیدا کند، در این روش مشتریان بانکها میتوانند با استفاده از کارتهاي بانکی خود، در بستر اینترنت اقدام به پرداخت بهاي کالا یا خدمات ارائه شده در فروشگاه هاي اینترنتی را داشته باشند. نحوه طراحی و امن سازي این درگاه نیز همانند سامانه اینترنت بانک
می باشد. خدمات بانکی مجاز که از طریق درگاه پرداخت اینترنتی ارائه می شود شامل:

پرداخت بهاي کالا یا خدمات از طریق تمامی کارتهاي عضو شبکه شتاب.

ایجاد محیطی امن و ساده جهت وارد کردن اطلاعات کارت بانکی کاربر.

نمایش نام فروشنده، مبلغ کل خرید به عدد و حروف جهت اطمینان کاربر از صحت خرید.

وارد کردن مشخصات کارت بانکی از طریق صفحه کلید مجازي به بمنظور بالا بردن امنیت حفظ و  نگهداري اطلاعات کاربر.

نمایش مبلغ و نام فروشنده در صفحه پرداخت جهت یادآوري مجدد اطلاعات پرداخت به کاربر.

نمایش مراحل انجام کار در بالاي صفحه پرداخت به صورت گرافیکی به کاربر.

. مشاهده تراکنشهاي خرید و ارائه آن به صورت فرمتهاي رایج PDF  و Excel  به فروشنده

ارائه گزارش به صورت صعودي و نزولی بر اساس تاریخ و مبلغ تراکنش به فروشنده.

امکان فیلتر براساس نوع تراکنش، مبلغ، تاریخ، شماره پیگیري و وضعیت تراکنش به فروشنده.

جداسازي سه مرحله اي بررسی خرید، پرداخت و اطلاع به فروشنده جهت کنترل بهتر.

2-1-20-3-5 )سامانه موبایل بانک:

نرم افزاري که دریافت خدمات بانکی را از طریق موبایل در هر مکان و زمان میسر می نماید ، این نرم افزار بر اساس تکنولوژي و سیستم عاملهاي موبایل Android و Java و غیره پرکاربرد توسط بانکها تولید و در اختیار مشتریان قرار می گیرد. نحوه تبادل اطلاعات آن از طریق موبایل با سرور ارائه کننده سرویس که در مرکز داده بانک مستقر شده است از طریق بستر ارتباطی GPRS یا SMS  می باشد به این صورت که درخواست مشتري توسط نرم افزار رمزنگاري شده و از طریق بستر ارتباطی به سرور مربوطه ارسال می شود، پس از بررسی درخواست و در صورت نیاز اعمال تغییرات در بانک اطلاعات، پاسخ به کاربر ارائه می گردد و عملیات صورت می پذیرد. خدمات بانکی مجاز از طریق موبایل بانک به شرح ذیل می باشد:

انتقال وجه به کارت.

انتقال وجه به سپرده.

دریافت صورتحساب.

پرداخت قبض.

خرید شارژ سیم کارتهاي اعتباري.

مدیریت چک جهت ثبت اطلاعات و مشاهده وضعیت چکهاي صادره.

مدیریت تسهیلات جهت مشاهده وضعیت تسهیلات.

اطلاع رسانی نرخ ارز.

جستجوي شعب بانک مربوطه.

ارتباط از طریق  GPRS و SMS

امکان دریافت و بروزرسانی خودکار سپرده ها و کارتهاي مشتري.

بروز رسانی و مشاهده آخرین وضعیت سپرده و کارت.

امکان اضافه کردن کارتهاي بانکهاي عضو شبکه شتاب.

مسدود کردن کارت بانکی.

تغییر رمز دوم کارت بانکی.

نمایش تاریخچه انتقال وجه هاي انجام شده.

نمایش سقف روزانه،انتقال روزانه،سقف ماهانه،میزان انتقال ماهانه،حداقل و حداکثر هر انتقال.

اعلام شماره شباي بانکی.

نمایش آخرین وضعیت نوع سپرده و نرخ سود.

امکان استفاده از برنامه با گوشی هاي لمسی Touch به جهت داشتن آیکون.

امکان ارائه نسخه بدون عکس و ساده جهت گوشی هاي با قدرت پردازش کمتر.

2-1-21 )مزایای همراه بانک

1- عدم محدودیت مکانی : هرکس در هر مکانی که تحت پوشش شبکه تلفن همراه است میتواند با نقاط دیگر ارتباط برقرار کند. و در حالی که استفاده از اینترنت نیاز به یک نقطه ثابت و خط تلفن خاص  است و برای استفاده از خودپرداز یا پایانه فروش نیز باید به مراکز ویژه ای مراجعه نمود.

2 – ضریب نفوذ بالا : نفوذ بالای شبکه های تلفن همراه در اقصی نقاط جهان حکایت از سازگاری این فن آوری با فرهنگ جوامع مختلف دارد. اما اینترنت و کامپیوتر های شخصی با همه قابلیت ها و توانایی ها ی موجود هیچگاه نتوانسته اند پا به پای فناوری تلفن همراه رشد نمایند.

3-  کاملا شخصی بودن : رایانه ها دربسیای موارد به صورت مشترک استفاده میشوند اما تلفن همراه کاملا جنبه شخصی داشته و فقط یک نفر از آن استفاده میکند. این موضوع باعث میشود که رد گیری، شناسایی ، تصدیق هویت و در نتیجه امنیت خدمات بانکداری افزایش یابد.

4-  همراه همیشگی افراد: در حالی که کامپیوتر های شخصی و سایر ابزار آلات الکترونیک قابلیت حمل ندارند ، لیکن افراد تلفن همراه را به دلیل سبکی و سهولت حمل ، همیشه با خود حمل میکنند و بنابر این هرگونه اطلاعات همزمان با ارسال ، دریافت میگردد در حالی که در اینترنت و پست الکترونیک این گونه نیست و اطلاع از نامه های ارسال شده نیاز به مراجعه به صندوق پستی دارد.

5- سیستم شناسایی قدرتمند –  محرمانه بودن اطلاعات یکی از عوامل بسیار مهم ، به ویژه در داد و ستد های مالی تجاری است. بدین منظور در تلفن همراه از ابزار های پیشرفته ای برای تعیین هویت فرستنده ، محرمانه بودن اطلاعات و عدم امکان انکار توسط فرستنده و گیرنده استفاده شده است.

6- امنیت سیستم تلفن های همراه – دارای سیستم امنیتی بسیار قدرتمندی به منظور کد گذاری و رمز گذاری اطلاعات شخصی استفاده کنندگان است. بدین ترتیب اطلاعات محرمانه کاربران از جمله شماره کارت اعتباری ، شماره تلفن ، آدرس محل سکونت ، موجودی حساب بانکی و … در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.

7- سادگی سیستم – روش استفاده از تلفن همراه بسیار ساده است. به طوری که هر شخص میتواند به راحتی از مزایای آن بهره مند شود.

8- سرعت و کارآیی-  سرعت و کارآیی تلفن همراه در حد مطلوبی است. این سیستم از سرعت انتقال و امکانات بالایی برخوردار است و تا حد امکان بی درنگ عمل میکند. ارسال و دریافت پیام و اطلاعات در این سیستم بسیار سریع و راحت صورت میگیرد.