بازار مالی:”پایان نامه درباره نرخ ارز و سود بانکی”

بازار مالی

بازار مالی نهادی است که در چهارچوب آن مبادلات اعم از مبادله کالاها، خدمات و دارایی های مالی، بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان تحقق می یابد. در بازار های مالی، عرضه و تقاضای وجوه و سایر دارایی های مالی در قالب انواع گوناگون اوراق بهادار در مقابل یکدیگر قرار گرفته و با تعیین قیمت مبادله، معامله می گردند. بازارهای مالی وظیفه انتقال وجوه بین عرضه کنندگان آن (پس انداز کنندگان که به دنبال بیشترین بازدهی و کمترین ریسک هستند) و متقاضیان وجوه را دارند، در نتیجه این بازارها دو وظیفه اصلی را دنبال می کنند؛ هدایت وجوه مالی به مولدترین سرمایه گذاری ها (وظیفه خصیص) و اطمینان از وجود یک جریان بازدهی به اندازه کافی مناسب برای تامین کنندگان مالی (وظایف حمایتی).

زمانی که بازار مالی مورد ارزیابی قرار می گیرد، تفاوت اصلی در وظایف حمایتی بروز می کند. وظایف حمایتی همان ویژگی های مربوط به رابطه بین تامین کننده های مالی و مشتریان آنهاست و به این ترتیب، بر وظیفه تخصیص نیز تاثیر گذار است. آن ویژگی ها نیز عبارتند از: تهسیل محدودیت های مالی، امکان برقراری روابط مجدد، تقسیم ریسک و تدارک اطلاعات برای تخصیص سرمایه.

2-2-2 ) بازارهای مالی و رشد اقتصادی

توسعه بازارهای مالی، نقش به سزایی در فرآیند رشد اقتصادی و تأمین منابع مالی در تمامی زمینه­های مختلف دارد، زیرا بازارهای مالی کارآمد و مناسب، امکان جمع­آوری و هدایت پس­اندازها از منابع مختلف را به سمت فعالیت­های مولد فراهم می­کند. اگر بازارهای مالی از عملکرد لازم برخوردار نباشند، نه تنها پس­اندازها زمینه تأمین اعتبار لازم برای سرمایه­گذاری در بخش­های مختلف اقتصادی را فراهم نمی­کند، بلکه حتی باعث بروز مشکلات اقتصادی و تشدید آن می­شود. بنابراین، عملکرد صحیح بازارهای مالی می­تواند اثرات قابل ملاحظه­ای بر رشد اقتصادی داشته باشد. در واقع، توسعۀ مالی زمانی اتفاق می­افتد که توانایی بازارهای مالی در انجام این وظایف، توسعه و تصمیم­گیری برای پس­انداز و سرمایه­گذاری را بهبود بخشیده و در نهایت، موجب رشد اقتصادی گردد. از این­رو، نظام بانکی با بازار سرمایه می­توانند منابع مالی لازم را از طریق پس­اندازهای خُرد و کلان جمع­آوری کنند و آن­ها را به سرمایه مورد نیاز بخش­های مختلف اقتصادی تبدیل نمایند. لذا میزان اثرگذاری و نقش بازارهای مالی در زمینۀ تأمین منابع مالی از موضوعاتی مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد، تا ضمن بررسی ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه در زمینه تأمین منابع مالی و رشد اقتصادی، میزان اثرگذاری آن­ها در این زمینه نیز مورد بررسی قرار گیرد. در این قسمت ضمن بیان مبانی نظری مدل­های رشد بیان شده، به بررسی مبانی نظری ارتباط میان بازارهای مالی و رشد اقتصادی پرداخته مي شود، سپس مبانی نظری ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه در چارچوب اقتصاد سنتی و اسلامی مورد بررسی قرار می گيرد.

حتما بخوانید :   بازاریابی داخلی-پایان نامه اندازه گیری کیفیت خدمات به مشتریان