اهمیت فناوری اطلاعات :

در سال های اخیر صنعت فناوری اطلاعات به عنوان یکی از عوامل بازار در سرمایه گذاری توسعه ای در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته به گونه ای که آن را نه عنوان ابزار توسعه، بلکه به عنوان محور توسعه قلمداد می کنند. توجه به این صنعت به دلیل ماهیت اقتصادی صرف آن نبوده بلکه فناوری اطلاعات نقش فرآینده ای در تسهیل ارتباطات دارد. فناوری اطلاعات موجب شکل دهی انقلاب اطلاعاتی در جهان شد و چهارچوب کلاسیک توسعه را از سرمایه محوری به دانش محوری تغییر داده است (قلی پور، 1380 ، ص 129).

در عصر فناوری اطلاعات ، سازمان ها به سازمان های الکترونیک تبدیل شده اند و کارکنان خارج از فضای فیزیکی به فعالیت مشغول اند. علاوه بر این تغییرات فناوری و نیروی بی حد و مرز اینترنت باعث شده است که مشتریان بیش از گذشته به سازمان نزدیک شوند. به گفته یکی از مدیران شرکت مایکروسافت هر زمان احساس شکست کردید از مشتریان خود سوال کنید و همکاری آنها در پیشبرد اهداف سازمان کمک بگیرید(فیاضی، 2007).

در عصر اطلاعات بر عکس عصر صنعت که کارها تکراری بود و حضور فیزیکی کارکنان در محل کار ضروری می نمود ، کارمندان می توانند کار خود را در هر زمان و مکانی انجام دهند و بخش عمده کار بدون سرپرستی و به عنوان عضوی از یک تیم مدیریت به انجام می رسد. در بعد ساختار فیزیکی ، عصر اطلاعات منجر به استقلال کار از فضا و زمان گردیده و در بعد ساختار اجتماعی نیز تحقیقات از گرایش ساختار اجتماعی به سوی ساختار ارگانیک و منعطف حکایت دارد (وارث 1380 ، ص 124) با توجه به رشد و توسعه همه جانبه فناوری اطلاعات و نفوذ آن در سطوح مختلف سازمانها ، لزوم به کارگیری برنامه های راهبردی در حوزه فناوری اطلاعات بیش از پیش نمایان می شود . این طرحها جهت برخوردی نظام مند با مقوله ، سرمایه گذاری و کسب نتایج بهتر در این حوزه طراحی ، تدوین و پیاده سازی می شود . از این رو استفاده استراتژیک از فناوری اطلاعات به عاملی کلیدی برای سازمان ها جهت کسب مزیت رقابتی و هچنین هم داستان نمودن استراتژی های فناوری اطلاعات با اهداف سازمانی ، تبدیل شده است  ( مانیان و همکاران 1387 ، ص 84).

سرمایه گذاری و فناوری اطلاعات شامل سرمایه گذاری و ماشین های دفتری و تجهیزات و ارتباطات می گردد در سال 1996 سرمایه گذاری براساس نرخ جاری دلار ، بالغ بر 8/11 میلیون دلار برابر با 6/9 درصد کل سرمایه گذاری در بخش تجاری بوده است . سهم ماشین های اداری ، 2/6 درصد (65 % از کل سرمایه گذاری فناوری اطلاعات) بوده است که نسبت به 9/2 درصد سال 1981 تقریباً 2 برابر است. سهم سرمایه گذاری در تجهیزات فناوری از اطلاعات در سال 1996 برابر 3/3 درصد نسبت به 6/2 درصد سال 1981 رشد چشمگیری داشته است سرمایه گذاری براساس نرخ ثابت دلار (سال 1986 ) در سال 1996 بالغ بر 4/35 میلیون دلار و معرف 5/29 درصد از کل سرمایه گذاری بخش تجاری بوده است. سهم ماشین های اداری 5/25 درصد (86 درصد کل سرمایه گذاری ) و سهم سرمایه گذاری در تجهیزات ارتباطات دور 4 % بوده است که این سرمایه گذاری ها حاکی از اهمیت فناوری اطلاعات و نقش دوگانه ای است که برای فناوری مطرح است که اولین نقش آن به عنوان یک فناوری تولیدی و نقش دوم آن به عنوان یک فناوری هماهنگ کننده است ، مطرح است (صرافی زاده 1388 ، ص 31 ).

طبق گزارش اکونومیست در سال 2008 ایران در بین 66 کشور در زمینه ایجاد محیط رقابتی بوسیله IT نمره 5/16 را از صد کسب کرده است که بعد از کشورهایی چون الجزایر و نیجریه ، پاکستان ، آذربایجان ، ویتنام ، بنگلادش ، قزاقستان ، اندونزی ، اکراین ، و اکوادور ، پرو ، سریلانکا ، مصر ، کلمبیا و ونزوئلا که رتبه 51 تا 65 را دارند از آن خود کرده است این در حالی است که در خاورمیانه ، مالزی با رتبه 36 و ترکیه با 38 وضعیت بهتری دارند و آمریکا با 4/86 درصد از صد نمره مقام اول را دارا است .