انواع جو سازمانی:/پایان نامه درباره جو سازمانی مدارس ابتدایی

مقالات و پایان نامه ها

جو سازمانی هالپین و کرافت :

هالپین و کرافت که پیشتاز سنجش عینی جو سازمانی بوده­اند، جو سازمانی را اینگونه تعریف کرده­اند: ویژگی­های درونی که یک سازمان را از سازمان و دیگر متمایز ساخته­اند و روی افراد آن اثر می­گذارد که بوسیله­ی ادراکات کارکنان و توصیف­های آنان از ویژگی­های درونی سازمان سنجیده می­شود (احمد بحری، 1375، 25).

آنان با مطالعه­ی گسترده­ای از مدارس ابتدایی آمریکا توانسته­اند 6 نوع جو سازمانی را که بر روی یک پیوستار قرار می­گیرند، تشخیص می­دهند.

هالپین و کرافت باز بودن جو را بهترین معیار برای اثر بخشی یک سازمان آموزش پیشنهاد می­کنند.

 

شش نوع جو سازمانی هالپین و کرافت دارای مشخصات زیر می­باشند:

 

2 – 6 – 1 جو باز :

در این جو معلمان از روحیه­ی بالایی برخوردار می­باشند و بدون پرخاشگری و درگیری به خوبی با هم کار می­کنند. خط مشی­های مدیریت انجام وظایف و امور را تسهیل می­کند و افراد مزاحمتی برای یکدیگر ندارند و دبیران از روابط دوستانه­ای که با هم دارند لذَت می­برند.

 

2 – 6 – 2 جو خودگران :

در این جو معلمان از آزادی نسبتاً کاملی برخوردارند، آنها سرکار خود هستند و به آسانی می­توانند به اهداف خود دست یابند.

 

2 – 6 – 3 جو کنترل شده :

دبیران سخت کار می­کنند و دقت کمی برای ارتباطات دوستانه با یکدیگر دارند در این بیشتر روی انجام وظیفه تأکید می­شود.

 

2 – 6 – 4 جو دوستانه :

مدیر همه­ی هیأت آموزشی را مثل یک خانواده می­داند و نسبت به بهتر شدن امور دبیران پیشنهاداتی به آن­ها می­کند. در این جو همه به راهنمایی هم می­پردازند.

 

2 – 6 – 5 جو پدرانه :

دبیران با یکدیگر خوب کار نمی­کنند و همین امر سبب بروز عدم هماهنگی در بین آن­ها می­شود دبیران از روابط دوستانه برخوردار نیستند و مدیر هر جا باشد به کنترل و نظارت معلمان می­پردازد.

 

2 – 6 – 6  جو بسته :

معلمان خود را در امور مدرسه درگیر نمی­کنند. رضایت شغلی پایین است. معلمان سعی می­کنند از طریق ارتباط­های خصوصی خود را راضی سازند. بیشتر معلمان علاقمند به تغیر مدرسه یا شغل خود هستند و نظارت و کنترل مدیر بسیار شدید است. (میر کمالی، روابط انسانی در آموزشگاه).

مدیران آموزشی مانند افراد دیگر دارای تفاوت­های فردی، استعداد، انگیزه­ها و رغبت­ها و تمایلات مخصوص به خود هستند. آنها نیز دارای علائق و توانایی­های مختلف بوده و از دانش، نگرش و نظام ارزش مختلفی برخوددار هستند. قدر مسلم این است که این تفاوت­های فردی و شخصیتی بر نحوه­ی رفتار و عمل آنها تأثیر خواهد گذاشت. چه بسیارند مدیرانی که ذاتاً فروتن­اند و از پنجره به بیرون می­نگرند تا عوامل بیرون از خود را در اعتبار سهیم کنند. اگر نتوانند شخص خاص یا رویداد معینی را بیابند که به آن اعتبار ببخشند به «بخت­یار» روی می­آورند. در همان حال در آیند می­نگرند تا هر گاه کارها بر وفق مرداد نبوده باشد، بار مسئولیت آن را برگردن گیرند و هرگز در چنین مواقعی تقصیر را به گردن بدشانسی یا عوامل بیرونی از خود نمی­اندازند.

به عکس برخی از مدیران ممکن است بارها و بارها از پنجره­ی درونی به بیرون نگریسته تا تقصیر را به گردن عواملی بیندازند، ولی وقتی همه چیز رو به راه است، خود ستایانه در آیینه نگاه می­کنند تا آن را به حساب خود بگذارند.

مطالعات اولیه­ی (OCDQ) نشان داد که باز بودن جو مدارس به طور قابل ملاحظه­ای به وضعیت عاطفی مدرسه مربوط است. مدارسی که دارای جو باز هستند. دانش­آموزان و کادر آموزشی آن نسبت به مدرسه و محیط آن از خود بیگانگی کمتری را نشان می­دهند تا مدارسی که دارای جو بسته هستند. هم­چنین مدارس باز نسبت به مدارس بسته دارای مدیران قوی­تری هستند و این مدیران اعتماد به نفس بیشتری داشته، بشاش، اجتماعی و آگاه هستند و هم­چنین کار آموزشی مدارس باز به اثر بخشی خود و مدرسه اعتماد زیادی دارند و نسبت به مدرسه وفاداری و تعهد بیشتری از خود نشان می­دهند. (هوی و میکسل، 1371، 24).

شارما [1](1985) به نقل از نیکلاس (1965) گزارش کرده که در مدارس باز مدیران و مسئولان بیشتر با معلمان و شاگردان ارتباط برقرار می­کنند. هم­چنین وی در تحقیقات خود دریافت که مدارس باز نسبت به مدارس بسته به طور مشخص با مشکلات رفتاری کمتری مواجه هستند . هم­چنین معلمان مدارس که دارای جو بسته هستند و به طور محسوسی در زمینه­های تحقیرو ستیزه­جویی، نسبت به مدارسی که دارای جو باز هستند، نمره­های بیشتری گرفته­اند. با استناد به شارما (1985) کولینز[2] (1996) در تحقیقات خود تأثیر شخصیت فرد را بر روی اداراک او از جو مدرسه بیان داشته است. همگام با این یافته­ی تحقیقی، هم چنان برست (1996) در تحقیقات خود خاطر نشان ساخته که از نظر آماری ارتباط معناداری بین اعتماد به نفس معلمان و جوهای باز، آشنا و آزاد وجود دارد. (شارما، 1985، 564).

در مطالعه­ای در آمریکا در خصوص ارتباط بین جو مدرسه و شخصیت مدیران دبستان­ها یک نمونۀ تصادفی شامل 33 مدیر و 267 نفر از معلمان مدارسشان مورد بررسی قرار گرفت.

در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات از دو ابزار شامل پرسش­نامه­ی شخصیتی مایرز بریگز [3]با ابعاد چهارگانه­ی:

  1. درون­گرایی/ برون­گرایی
  2. شعوری/ اطلاعلاتی
  3. فکری/ احساسی
  4. قضاوتی/ ادراکی

[1]. Sharma

[2] .Collins

[3].Myers- Briggs