ارزش سرمایه فکری:/پایان نامه درباره سرمایه فکری

 

ارزش سرمایه های فکری برای سازمانها

در سال 1999 در نشستی که با حضور محققان و متخصّصان در زمینه مدیریت سرمایه های فکری و بسیاری از مدیران ارشد شرکت های فعّال در این عرصه تشکیل شده و حاضرین به تفاهم رسیدن که ارزش اصلی سرمایه گذاری در حوزه سرمایه های فکری برای شرکت ها و سازمان ها عبارتند از:

 

 1. درآمدزایی از محصولات و خدمات
 2. کسب شهرت، خوش نامی، اعتماد مصرف کنندگان و ارتقای تصویر ذهنی برای مصرف کنندگان از محصولات و خدمات
 3. اجتناب از منازعات و مرافعه های حقوقی
 4. افزایش سطح آزادی سازمان در انتخاب ها و فعالیّت ها
 5. کاهش هزینه ها
 6. مسدود کردن عرصه رقابت
 7. وجود موانعی برای ورود رقبای بالقوه
 8. ایجاد وفاداری در میان مشتریان
 9. حفاظت از نوآوری ها.(,2011

دلایل اندازه گیری سرمایه فکری توسط شرکتها

 

شرکت ها به دلایل متعددی تمایل به اندازه گیری سرمایه های فکری دارند. در یک مطالعه پنج دلیل اصلی را به گونه زیر بیان شده است:

 1. اندازه گیری سرمایه فکری می تواند به تدوین استراتژی تجاری برای یک سازمان کمک کند.
 2. سازمان با شناسایی و توسعه سرمایه فکری اش می تواند یک مزیت رقابتی را به دست آورد.
 3. ایجاد شاخص های کلیدی عملکرد که به ارزیابی اجرای استراتژی کمک خواهد کرد.
 4. استفاده از ارزیابی های غیر مالی سرمایه فکری می تواند به طرح های باز پرداخت و پاداش شرکت ارتباط داده شود.
 5. ارتباط با سهامداران خارجی که دارایی های فکری شرکت ها را دراختیاردارند.(Holman,2005)

دلایل اول تا چهارم برای اهداف درون سازمانی و دلیل پنجم برای اهداف خارج از سازمان می باشد.

حتما بخوانید :   اتوماسیون اداری:پایان نامه درباره اتوماسیون اداری

 

دنیل اندرسن دلایل شرکتها برای اندازه گیری سرمایه های فکری را اینگونه مطرح می کند:

بهبود مدیریت داخلی، بهبود گزارشات خارجی، رضایت عوامل اجرایی و قانونی.

بدین جهت ضروری است که مباحث سرمایه فکری با گرایش به سمت خلق معیارهای جدید که می تواند برای ضبط و گزارش ارزش ناشی از سرمایه فکری و گنجاندن آن در گزارشات مالی حسابداری به طور چشمگیری مورد توجه سازمانها قرار گیرد. (Mavridis,2005)