اراﺋﻪی ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮای ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺑﻼﮔﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻫﻮش ﺟﻤﻌﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊﺷﺪه

فایل های دانشگاهی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده فنی و مهندسی، گروه کامپیوتر
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)
گرایش: نرم‌افزار
عنوان:
اراﺋﻪی ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮای ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺑﻼﮔﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻫﻮش ﺟﻤﻌﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊﺷﺪه
استاد راهنما:
دکتر رضا روانمهر
استاد مشاور:
دکتر واهه آغازاریان
پژوهشگر:
محسن ارجمندی
زمستان ۱۳۹۲

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده فنی و مهندسی، گروه کامپیوتر
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)
گرایش: نرم‌افزار
عنوان:
اراﺋﻪی ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮای ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺑﻼﮔﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
روشﻫﺎی ﻫﻮش ﺟﻤﻌﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊﺷﺪه
استاد راهنما:
دکتر رضا روانمهر
استاد مشاور:
دکتر واهه آغازاریان
پژوهشگر:
محسن ارجمندی
زمستان ۱۳۹۲
تقدیم به: اساتید محترم گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
با قدردانی از: همسر مهربانم
بسمه تعالی
دانشجوی کارشناسی ارشد آقای محسن ارجمندی از پایان‌نامه‌ی خود دفاع نموده و با نمره‌ی به حروف و با درجه‌ی مورد تصویب قرار گرفت.
امضاء استاد راهنما

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

چکیده

 

 

پیشرفت تکنولوژی در حوزه‌ی ارتباطات و افزایش ضریب نفوذ اینترنت میان کاربران باعث ایجاد بستری عظیم از اطلاعات شده است که زندگی روزمره‌ی انسانها را توصیف می‌کند. این توصیفات از دیدگاه تجاری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است چرا که به راحتی مشخص می‌کند بیشترین نیاز کاربران در چه محصولات یا خدماتی نهفته است. همچنین کاربران علاقه دارند با دنبال کردن سلایق دیگران با مسائل روز آشنا باشند و جدیدترین اخبار را در اختیار داشته باشند.
یکی از بسترهای ارتباطی فعال برای تحقق این توصیفات، بلاگستان است که در آن کاربران به واسطه منتشر کردن مطالب خود با دیگران به تبادل نظر می پردازند و در مدتی نه چندان طولانی اجتماعی را تشکیل می‌دهند که در پی رخدادهای واقعی از خود عکس‌العمل نشان داده و باعث تشدید احساسات این مجموعه از کاربران می‌شود. این رفتار در صورت تحلیل می‌تواند نشانگر مسیر گرایش جامعه بوده و با کمّی کردن پارامترهایی که این جامعه و رفتار را توصیف می‌کنند می‌توان به پیش‌بینی رفتار آتی آن نیز پرداخت.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
الگوریتم PSO مبتنی بر رفتارهای موجودات در طبیعت، که با مدل کردن حرکت گروهی از پرندگان برای یافتن غذا طراحی شده است، اساس مناسبی برای مدل کردن یک جامعه با این مشخصات است. با بهره گرفتن از این الگوریتم می‌توان گام‌های حرکت یک اجتماع از کاربران را دنبال کرده و با مدل کردن فرایند حرکت، به پیش‌بینی جهت حرکت پرداخت.
این پژوهش با ارائه‌ مدلی برای پردازش داده‌های این اجتماع از کاربران، مبتنی بر الگوریتم PSO، راه‌حلی برای پردازش این داده‌ها در دنیای واقعی ارائه می‌دهد که بتواند با افزایش حجم داده مقیاس‌پذیری لازم را داشته باشد و در عین حال کارایی و دقت مورد نیاز را نیز ارائه دهد. دقت و کارایی این مدل با آزمون استاندارد کای دو سنجیده شده و نشانگر بهبود کارایی نسبت به این آزمون آماری بوده است.
این مدل با کشف کردن گرایش عمومی بلاگستان در زمان قابل قبول و دقت مناسب، شرایط را برای پیش‌بینی گرایش آتی بلاگستان فراهم می‌کند به نحوی که با الگوریتم‌‌های متداول یادگیری‌ماشین بتوان پیش‌بینی‌های مورد نیاز را انجام داد. دقت این پیش‌بینی‌ها از سناریو‌های واقعی مانند سیستم‌ پیشنهاد دهنده‌ی Netflix نتایج بهتری را کسب کرده است.

 

 

فهرست مطالب

 

 

چکیده د‌
فهرست مطالب ذ‌
فهرست اشکال س‌
فهرست جداول ص‌
۱ فصل اول کلیات طرح ۱
۱٫۱ مقدمه……………….. ۱
۱٫۲ فرضیه…………….. ۲
۱٫۳ اهمیت و ضرورت…………….. ۴
۱٫۴ اهداف…………….. ۵
۱٫۵ پیشینه‌تحقیق و کارهای مرتبط…………….. ۶
۲ فصل دوم ادبیات و پیشینه‌تحقیق ۹
۲٫۱ مقدمه……………… ۹
۲٫۲ هوش جمعی……………. ۹
۲٫۲٫۱ الگوریتم مورچه‌ها…………….. ۱۱
۲٫۲٫۲ بهینه سازی گروهی ذرات…………….. ۱۳
۲٫۳ سیستم‌های توزیع‌شده……………. ۱۶
۲٫۳٫۱ قانونهایی برای سیستمهای توزیع شده…………….. ۱۸
۲٫۴ یادگیری ماشین……………. ۲۳
۲٫۴٫۱ اهداف و انگیزه‌ها…………… ۲۳
۲٫۴٫۲ تقسیم‌بندی مسایل…………… ۲۴
۲٫۴٫۳ یادگیری بانظارت……………….. ۲۶
۲٫۵ Q-Learning 26
۲٫۵٫۱ مقایسه Q-learning با یادگیری با ناظر ۲۷
۲٫۵٫۲ Q-Function 28
۲٫۵٫۳ مثال………. ۲۹
۲٫۶ اپیزود‌های یادگیری ۳۰
۲٫۷ آزمون کای……………… ۳۰
۲٫۸ معیار دقت و معیار بازخوانی…………….. ۳۱
۲٫۸٫۱ معیارهای ارزیابی……………. ۳۱
۳ فصل سوم روش‌شناسی تحقیق ۳۳
۳٫۱ مقدمه……………. ۳۳
۳٫۲ مدل……………. ۳۴


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *