آثار سياسي

گسترش صلح و امنيت جهاني

درآمد سرشاري كه از صنعت گردشگري بدست مي‌آيد به همراه فرصت‌هاي شغلي بيشمار حاصل از آن موجب شده تا كشورهاي مختلف جهان با استفاده و بهره‌برداري بهينه از ظرفيت‌هاي بالقوه‌ي طبيعي، ميراث فرهنگي و تاريخي خود سعي كنند سهمي از اين اقتصاد را هر چند اندك به خود اختصاص دهند و براي دستيابي بيشتر سرمايه با يكديگر به رقابت بپردازند لذا هر  كشور با تدوين برنامه‌ها، استراتژي‌هاي سياسي و اقتصادي به سوي اين مهم گام برمي‌دارد.

«در نتيجه‌ي رقابت اقتصادي، كشورها با يكديگر يك رابطه‌ي صلح‌آميز توأم با طرح دوستي ريخته كه به همراه آن امنيت ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي و حسن مراودات سياسي با همه‌ي دول عالم به خصوص همسايگان بوجود مي‌آورند چرا كه به خوبي درك كرده‌اند تنها از طريق امنيت وثبات سیاسی،ملی،بین المللی وسیاست مبتني بر دوستي و صلح با همه‌ي كشورها قادر به جذب گردشگر و در نتيجه هدايت جريان سرمايه به سوي خود خواهند شد كه آن نيز موجب به حركت در آوردن چرخ‌هاي عظيم اقتصادي، ايجاد درآمد و بهبود كيفيت زندگي مردم مي‌شود.» ( پاپلي يزدي، سقايي، 1389)

گردشگری بجز رونق اقتصادی،گسترش روابط بين‌المللي،همزيستي مسالمت‌آميز، گسترش صلح و امنيت جهاني را نیز در پي دارد. بدين ترتيب گردشگري را مي‌توان زيربناي صلح و دوستي ملت‌ها،کاهش تنش های سیاسی و عاملي براي تعديل صلح جهاني دانست . همچنين در دنياي امروز كه مرزهاي جغرافيايي كمرنگ مي‌شوند و پديده‌اي به نام دهكده جهاني معنا پيدا كرده است،گردشگري روز به روز مردم نقاط مختلف جهان را به هم نزيك و صميمي‌تر مي‌كند.(وای، گی،1387، 49)

2-2-3-4 آثار زيست محيطي:

محيط زيست نقش اساسي و مهمي در توسعه‌ي صنعت توريسم دارد و يكي از جاذبه‌هاي اصلي براي گردشگری چشم‌اندازهاي طبيعي هر كشور است. بدون وجود محيطي جذاب نمي‌توان اميدي به توسعه‌ي گردشگري داشت.

اين چشم‌اندازهاي طبيعي همه‌ي كوه‌ها، درياها، حيات و حش، پوشش گياهي و كل اكوسيستم هر منطقه را شامل مي‌شود.

«به طور كلي آثار گردشگري را بر محيط زيست مي‌توان به دو دسته‌ي مثبت و منفي تقسيم كرد. گزارش‌هاي ارائه شده بيشتر حاكي از آثار منفي اين صنعت بر محيط زيست است.

اين آثار شامل صدمه‌هايي است كه بر محيط طبيعي به ويژه باتوجه به حومه‌اي كردن اماكن طبيعي (اراضي كشاورزي و باغ‌ها)، رشد زيربناهاي ارتباطي (جاده ها، اسكله‌ها فرودگاه‌ها، بزرگراه‌ها) آلوده نمودن رودخانه‌ها و سواحل، انواع آلودگي صوتي (در اثر رفت و آمد هواپيماها) و حتي صدماتي است كه بر خلق و خوي حيوانات وحشي وارد مي‌آورد. »(ولا، بیچریل، 1391، 165)

باوجود آثار منفي كه ديده مي‌شود گردشگري بين‌المللي مانند بسياري از فعاليت‌هاي ديگر انساني آثار مفيدي نيز براي محيط دارد. يكي از اين آثار حفظ منابع محيطي در برابر آسيب‌هاي احتمالي ناشي از توسعه‌ي ساير فعاليت‌ها مانند صنايع شيميايي و معدني است. به بيان ديگر رشد گردشگري بعنوان “صنعت بدون دود” راهي است براي محافظت از منابع محيطي و جلوگيري از توسعه صنايع آلاينده.

با توجه به اينكه استمرار گردشگري بدون وجود محيطي سالم با چشم‌اندازهاي بكر و ديدني طبيعي تصور ناپذير است، دست‌اندركاران گردشگري بين‌المللي با طرح موضوع گردشگري پايدار[1]، حفظ محيط‌هاي طبيعي و فرهنگي را در دستور كاراین صنعت قرار داده اند. در نتیجه گردشگری بین المللی،خود منابع مالی برنامه های توسعه ی ارضی را تامین می نماید که  تركيبي از بازديدها توسط گردشگران و نگهداري آن‌ها و حتي بهبود امكان گردشگري و جلب گردشگر است. ايجاد تأسيسات زيربنايي از قبيل شبكه‌هاي فاضلاب شهري، تصفيه‌ي آب وحفاظت از منابع آب وخاک، احداث هتل ها، مهمان پذیر ها، فضاهای سفر و … از جمله‌ي اين فعاليت‌ها است. سازمان جهاني گردشگری نيز جهت جلوگيري از آسيب‌هاي احتمالي گردشگري خود متولي اجراي برنامه‌هاي زيست‌محيطي بسياري در جهان است.( کاظمی،1388، 119-118)

2-2-3-5 آثار آموزشي

گردشگري در سطح بالاي اقتصادي و اجتماعي آن باعث شكوفا شدن ذوق و استعداد و ارتقاء سطح آموزش در همه‌ي زمينه‌ها مي‌شود. كشوري كه در صنعت گردشگري فعال مي‌گردد و مي‌تواند ميليون‌ها گردشگر را به خود جلب كند، در زمينه‌ي توليدات هنري با كيفيت عالي به مقدار كم ولي با ارزش زياد نيز موفق مي‌گردد.

از آن جایی که گردشگران ثروتمند حاضرند براي آثار فرهنگي پول خوبي بپردازند، كشورهاي توريستي در ارائه آثار هنري جدید و باارزش پيشرفت مي‌كنند پس گردشگري در مجموع نه تنها موجب اشتغال، افزايش درآمد و صلح و آرامش مي‌گردد بلكه سطح هنر و ذوق و استعداد افراد را ارتقا مي‌بخشد (پاپلي يزدي، سقايي، 1389)

  1. Sustainable tourism