سرمایه گذاری:/پایان نامه درباره مدیریت سرمایه در گردش

سرمایه گذاری

2-4-1 ماهیت سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در امور مختلف توسط شرکت ها، همواره به عنوان یکی از راههای مهم توسعه شرکت ها و جلوگیری از رکود و عقب ماندگی، مورد توجه بوده است. سرمايه‌گذاري[1] عبارت است از تبديل وجوه مالي به يك يا چند نوع دارايي كه براي مدتي در زمان آتي نگهداري خواهد شد. بنابراين سرمايه‌گذاري مستلزم مطالعه فرصتهاي سرمايه‌گذاري است. فرصتهاي سرمايه‌گذاري مستلزم مديريت ثروت سرمايه‌گذاران است، اين ثروت شامل مجموع درآمد فعلي و ارزش فعلي درآمدهاي آتي است .

در اين پژوهش منظور از « سرمايه‌گذاري»، سرمايه‌گذاري در داراييهاي مالي و به خصوص اوراق بهادار قابل معامله است. داراييهاي مالي [2]به صورت اوراقي است كه توسط دولتها و شركتها منتشر مي‌شود. اوراق بهادار قابل معامله، داراييهاي مالي هستند كه به آساني و با حداقل هزينه در بازارهاي انسجام يافته قابل خريد و فروش مي‌باشند. مي‌توان گفت كه سرمايه‌گذاري شامل داراييهاي مالي و داراييهاي قابل معامله و غير قابل معامله است.

سرمايه‌گذاري براي كسب پول صورت مي‌گيرد، يا به اين خاطر سرمايه‌گذاري مي‌كنيم كه رفاه و آسايش فعلي و آتي خود را بهبود ببخشيم. دراين پژوهش فرض مي‌كنيم كه افراد انتظار دارند از سرمايه‌گذاري خود، فقط به صورت منافع پولي منتفع شوند. افراد سعي مي‌كنند از طريق صرفه جويي در مصرف امروز خود و پس انداز آن، بتوانند مصرف آتي خود را بهبود ببخشند. سرمايه‌گذاران سعي مي‌كنند ثروت و دارايي خود را به نحو مؤثري مديريت كنند و بتوانند با محافظت از عواملي همچون تورم، ماليات و ساير عوامل، بيشترين بازده را كسب نمايند. به خاطر اين دلايل است كه مردم پس انداز مي‌كنند (تهرانی و نوربخش ، 1382).

 

2-4-2 فرصت هاي سرمايه‌گذاری (IOS)

همه مردم به نوعي داراي ثروتي هستند كه ناشي از ارائه خدمات در بازار كارا است. اغلب مردم در بيشتر مواقع تصميم‌گيريهايي را در خصوص سرمايه‌گذاري در زندگي خود انجام مي‌دهند. براي مثال برخي از كارگران راجع به اينكه آيا وجوه مربوط به بازنشستگي خود را در سهام سرمايه‌گذاري كنند يا در اوراق قرضه، تصميماتي را اتخاذ مي‌كنند. برخي ديگر از افراد به دنبال حداكثر كردن پس انداز خود از طريق سرمايه‌گذاري در گزينه هاي ديگر هستند.

فرصتهاي سرمايه‌گذاري در واقع توانائي بالقوه سرمايه‌گذاريهاي شركت را نشان مي‌دهد، بدين معني كه هر چقدر توانائي ‌انجام سرمايه‌گذاري‌ شركت در آينده بيشتر باشد شركت داراي فرصتهاي سرمايه‌گذاري بيشتري است. آينده‌نگري ‌گروههاي‌ استفاده‌كننده از صورتهاي مالي همواره حسابداران را به جستجوي روشهاي برتر براي تفسير اطلاعات مالي هدايت كرده است، مديران نتايج عمليات آتي يك واحد تجاري و توان جذب سرمايه را با اهميت مي‌دانند و رضايت سهامداران نيز در گرو سود مورد انتظار آنهاست كه در اين ميان يكي از روشهاي برتر تفسير اطلاعات بررسي فرصتهاي سرمايه‌گذاري است (فردیناند,1999).

حتما بخوانید :   تعریف cluster//پایان نامه درباره مدیریت و زمانبندی منابع

مطالعه دقيق فرصتهاي سرمايه‌گذاري و اصول مديريت پرتفليو مي‌تواند باعث مديريت بهتر و افزايش ثروت سرمايه‌گذار شود. به علاوه انتظار مي‌رود افراد با مطالعه اصول سرمايه‌گذاري تا آنجايي كه ممكن است از اشتباهات جلوگيري كرده و آگاهانه تصميم‌گيري نمايند. فرصتهاي سرمايه‌گذاري در واقع توانايي بالقوه سرمايه‌گذاري هاي شرکت را نشان مي‌دهد. بدين معني که هر چقدر توانايي انجام سرمايه‌گذاري شرکت در آينده بيشتر باشد شرکت داراي فرصتهاي سرمايه‌گذاري بيشتري است.

فرصتهاي سرمايه‌گذاري باعث ايجاد حرفه و مشاغلي نيز مي‌شود. كساني كه مي خواهند در اين زمينه به صورت حرفه اي مشغول شوند بايد به مطالعه و پژوهش در رابطه با فرصتهاي سرمايه‌گذاري بپردازند. كساني كه در رشته سرمايه‌گذاري، داراي مهارت هستند مي‌توانند نسبت به افراد عادي از سود بيشتري برخوردار باشند، بعنوان مثال كساني كه در تجزيه تحليل صورتهاي مالي شركتها تبحر دارند، در خريد و فروش سهام و كسب سود از كسانيكه فاقد اين مهارت مي‌باشند، موفقتر می باشند.

مديراني كه در خصوص پرتفليو[3] و تجزيه و تحليل اوراق بهادار مشغول هستند داراي فرصتهاي شغلي زيادي مي‌باشند. بسياري از مؤسسات مالي از قبيل شركتهاي كارگزاري و بانكهاي سرمايه‌گذاري اعم از بانكها و شركتهاي بيمه به خدمات تجزيه و تحليلگران سرمايه‌گذاري نيازمند مي‌باشند. شركتهاي كارگزاري با استفاده از تجزيه و تحليلگران، به ارائه خدمات به مشتريان از طريق ارائه گزارشگري تحقيقي مي پردازند. بانكهاي سرمايه‌گذاري سعي مي‌كنند از طريق تجزيه و تحليلگران سرمايه‌گذاري، به فروش اوراق بهادار جديد و ارزشيابي شركتها براي كسب مشتريان جديد بپردازند .

همه اين مؤسسات مالي كه درباره آنها در بالا بحث شد براي مديريت پرتفليوی اوراق بهادار خود نيازمند مديران پرتفليو مي‌باشند. مديران پرتفليو مسئول اخذ تصميمات مناسب در خصوص پرتفليو و خريد و فروش اوراق بهادار هستند. آنها بايد به سؤالاتي از قبيل چه چيزي بايد بفروشند و چه موقع خريد و فروش نمايند پاسخ دهند. عملكرد اين مديران از روي وضعيت پرتفليوی شركت برآورده مي‌شود و ميزان موفقيت اين مديران را مي‌توان از روي وضعيت پرتفليوی آن شركت فهميد (تهرانی و نوربخش، 1382).

[1] Investment

[2] Financial assets

[3] Portfolio