ریسک در بانکداری الکترونیک،پایان نامه درباره بانکداری الکترونیکی

معرفی انواع ریسک در بانکداری الکترونیکی

یکی از مهمترین ودر عین حال ،خطرناکترین نقطه ضعف های بانکداری الکترونیکی ،ناتوانی سیستم های بانکی در شناسایی کامل و دقیق مشتریان صاحب حساب الکترونیکی است.این سیستم به گونه ا ی طراحی شده است که با وارد شدن یک یا چند کاراکتر (از قیبل شماره تلفن همراه،شماره شناسنامه،یا گواهینامه فرئ صاحب حساب)به طور اتوماتیک،فرد وارد کننده این اطاعات را به عنوان صاحب حساب شناسایی می کند و هرگونه خدماتی را که مورد تقاضای او باشد،در اختیارش قرار می دهد(علوی1386).فاکتورهای اصلی ریسک در بازارهای مالی که بانکها هم با آنها روبرو هستند عبارتند از:1)ریسک   اعتباری،2)ریسک ناحیه ای، 3)ریسک تبدیل و نوسان نرخ،4) ریسک بازار، 5)ریسک نقدینگی، 6)ریسک عملیاتی، 7)ریسک قانون گذاری، 8)ریسک ناشی از شهرت و خوشنامی مشتریان، 9)ریسک معامله ها.

اغلب این ریسکها ،موضوع جدیدی نمی باشند ،باوجود این،خدمات مالی الکترونیکی آنها را تشدید نموده است،ولی     مهمترین ریسک ها ی مشخص شده در بانکدار ی الکترونیکی شامل ریسک های عملیاتی ،ریسک قانونی،ریسک      نقدینگی،ریسک اعتباری ،ریسک نرخ بهره و ریسک معامله هاست.(ملکی، 1389)

2-8)بانکداری الکترونیکی و کیفیت خدمات

توسعه شگفت انگیز فناوری اطلاعات و ارتباطات ،جهان و به طبع آن دنیای بانکداری را به سرعت دگرگون ساخته است.همانطور که ذکر آن گذشت،خدمات بانکداری الکترونیکی به شیوه های گوناگون از جمله بانکداری خانگی،بانکداری موبایل،خودپرداز،فروش نقطه ای و بانکداری اینترنتی ،قابل ارائه است.آمارها مبین رشد روز افزون و چشمگیر بانکداری الکترونیکی در جهان است.فراگیری این تکنولوژی موجب توسعه زیر ساخت ها،رشد فراگیر فناوری های مرتبط،و تدوین استانداردها در سطح بین المللی شده است.از سوی دیگر مزایای بانکداری الکترونیک در ارائه خدمات با کیفیت بهتر به مشتریان و بهبود شاخص بهره وری در بانکها توجه محققین زیادی را در جهان به خود معطوف کرده است.(لاولاك،1382)

حتما بخوانید :    تحریف در مسیحیت:/پایان نامه درمورد معنویت در محیط کار

بانکها می توانند برای ارائه خدمات با کیفیت برتر از ابزارهای مهندسی کیفیت خدمات خود اقدام کنند.یکی از ابزارهای مهندسی کیفیت در راستای مفهوم مشتری مداری مدل سرکوآل است.

 

2-9)کیفیت خدمات و رضایت مشتری:

یکی از موضوعات مهم سازمان های خدماتی رضایت مشتری است که ارتباط زیادی با کیفیت خدمات پیدا می کند.به طوری که بهبود کیفیت خدمات احتمالا رضایت مشتری را افزایش می دهد.افزایش رضایت مشتری منتج به رفتارهایی مانند تعهد،وفاداری،ایجاد رابطه سودمند  دو طرفه بین ارائه کننده و دریافت کننده از خدمات ،افزایش سطح تحمل مشتری از نواقص احتمالی خدمت وتبلیغات مثبت دهان به دهان برای سازمان خواهد شد.(بری و پاراسومن و ارسلی و همکاران2005،43).