راهبرد تجارت الکترونیک:”پایان نامه درباره تجارت الکترونیکی”

راهبردهای تجارت الکترونیک در ایران

در دو دهه اخیر تحولات چشمگیری در عرصه فناوری اطلاعات و سیستم های ارتباطی جهان به وجود آمده است .این تغییرات باعث گردیده است تا برخی کشورهای کمتر توسعه یافته ،همچون ایران ، با درک زمینه‌های جدید استفاده مناسب از این فرصت‌ها به جهش توسعه‌ای دست پیدا کنند.اصول تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران در سیاست تجارت الکترونیک مصوب هیات وزیران در سال 1381به صورت زیر تعیین شده است:

1.فراهم نمودن زیرساخت‌های اصلی و زمینه های حقوقی و اجرایی موردنیاز برای استفاده از تجارت الکترونیک

2.توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیک

3.حمایت از توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه‌های رقابت

4.رفع هرگونه محدودیت تبعیض‌آمیز در تجارت الکترونیک

5.گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیک در کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی این شبکه یاد شده .

 

2-1-13)مراحل اقتصاد و تجارت الکترونیکی در جهان

در سطح جهانی سه محور عمده از سوی کشورهای توسعه یافته دنیا که به سمت تک قطبی کردن جهان پیش می روند ، به عنوان محورهای راهبردی توسعه مدنظر قرار گرفته است :

*در دست گرفتن شاهراه اطلاعاتی جهان به عنوان منبع قدرت

*داشتن یک نفر مهره در جای جای این کره خاکی به عنوان منبع نفوذ

*تبدیل شدن به یک مرکز امن سرمایه به عنوان منبع فشار

شکل گیری و توسعه کاربری اینترنت به عنوان یک ابزار اطلاعاتی جهانی با ویژگی های خاصی که دارد ، یکی از مهمترین مصادیق راهبرد نخست این کشورها بوده است.در این راستا ، جهانی شدن در حوزه هایی مانند اقتصاد ، تجارت و بازرگانی از یک طرف و کاربری اینترنت و سایر ابزارهای پیشرفته ارتباطات از راه دور در این حوزه ها از طرف دیگر ، جریانی است که در قالب این سه راهکار دنبال می شود تا جریان تک قطبی شدن جهان هرچه بیشتر به نفع کشورهای پیشرفته به پیش رود.

حتما بخوانید :   تفکر راهبردی و هوشمندی رقابتی:/پایان نامه هوش اخلاقی مدیران

بنابراین ، توسعه تجارت الکترونیکی ، کسب و کار الکترونیکی و اقتصاد دیجیتالی نیز به نوعی از این روند برنامه ریزی شده پیروی می کنند.

2-1-14)تجارت الکترونیکی در مناطق مختلف دنیا

نگاهی به میزان تجارت الکترونیکی در مناطق مختلف جهان نشان می دهد که حجم عمده ای از تجارت الکترونیکی در بخش های توسعه یافته است و اقتصادهای در حال گذار و کمتر توسعه یافته هنوز از تجارت الکترونیکی سهم چندانی ندارند.

2-1-15)موانع و تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه

*امنیت اطلاعات به دلیل فقدان مراجع قانونی و سیستم های مخابراتی برای حفاظت از اطلاعات

*زیرساخت های فنی و صنعت به دلیل فقدان چارچوب و زیر ساخت هایی که افراد بتوانند با هم مشارکت داشته باشند.

*سطح تحصیلات در کشورهای در حال توسعه زمینه آگاهی از اینترنت و آشنایی با آن و نیروی کار ماهر در این زمینه را محدود کرده است.

*جو سیاسی و قانونی همکاری درستی با دولت در زمینه گسترش تجارت الکترونیکی ندارند.

*مسائل اجتماعی و فرهنگی و تفاوت های فرهنگی در هرجامعه ، مانعی برای سایر جوامع به وجود می آورد که ارزش ها و ترجیحات مختلفی دارند.