اهداف سازماني تغيير/پایان نامه درباره سبک‌های تفکر مدیران

اهداف سازماني تغيير

معمولاً مديران توجه خود را به مجموعه وسيعي از اجزاي سازماني معطوف می‌دارند. ازجمله مهم‌ترین اهداف تغيير سازماني عبارت‌اند از (عبودی، 1388):

 1. بيان يا ايجاد مأموريت و اهداف جديد
 2. به‌روزرسانی مکانیم مای هماهنگي طراحی سازماني
 3. بهبود فن‌آوری و تسهيل و تسريع روند كاري
 4. به‌روزرسانی طراحي شغلي فردي و گروهي
 5. تبيين يا ايجاد طرح‌های عملياتي و استراتژيك
 6. روشن‌سازی يا ايجاد باورها و ارزش‌های مهم
 7. به‌روزرسانی امور گزينش و استخدام
 8. بهبود دانش و مهارت كاركنان
 9. ارتقاي سطح زندگي و رفاه معيشتي كاركنان
 10. بهبود بهره‌وری سازمان.

2- 12. الزام براي تغيير یافتن

پيش‌بيني مي‌شود که در آينده، عمر متوسط شرکت‌ها 5 سال باشد، مگر اينکه تحول و تغيير کنند. در چنين شرايطي روشن است كه تغيير و تحول از اساسی‌ترین استراتژی‌های كلان نگر سازمان‌هاست. علل چنين الزامي عبارت‌اند از (حبیبی دوست، 1390):

 1. اگر اهداف متناسب با شرايط تغيير نکنند، استراتژی‌ها محقق نمي‌شود. تحقق استراتژی‌های يك سازمان به آن است كه هدف‌گذاری‌های آن متناسب با نيازها صورت گيرد و با توجه به تغيير سريع نيازها، تغيير اهداف نيز الزامي می‌گردد.
 2. اگر روش‌ها مطابق با تغييرات بيروني و دروني سازمان تغيير نکند، دستيابي به اهداف صورت نمی‌گیرد. چراکه تغييرات مسيرهاي رسيدن به اهداف را تغيير می‌دهند كه هر مسيري روش پيمايش خاص خود را می‌طلبد. چنانچه روش‌ها مطابق تغييرات تغيير نكنند، دسترسي به اهداف ممکن نیست.
 3. در بازار موجود که نيازها، توقعات، سليقه‌ها و به بيان کلی تقاضاي مشتريان به‌سرعت تغيير می‌کند، عدم‌تغییر موجب می‌شود تا رقبا بر ما پيشي ‌گيرند و مزاياي رقابتي موجود از دست برود. زيرا رقيبي كه مطابق با تغييرات تقاضا استراتژی‌ها و اهداف خود را تعيين كرده است، شايستگي بيشتري براي جلب رضايت مشتري داشته و لذا به‌راحتی سازمان مقاوم در برابر تغيير را پشت سر می‌گذارد.
 4. سازمانی که تغییر نکند دچار بحران مالي و درنهایت ورشکستگي می‌شود. زيرا با از دست دادن توان رقابتي و مشتريان خود، امكان كسب درآمد را از دست می‌دهد و به نقطه ورشكستگي می‌رسد.
 5. از ديدگاه استراتژيك سازمان مقاوم در برابر تغيير فرصت‌ها را يکي پس از ديگري از دست مي‌دهد. علت اين است كه شكار فرصت‌ها نيازمند ابزارهايي است كه مدام در حال تغيير هستند و در صورت تغيير نكردن و استفاده از ابزارهاي كهنه فرصت‌ها از دست می‌رود و يا در حالت بهتر بخش عمده آن‌ها از دست می‌رود.
 6. غلبه تهديدها از ديگر عواقب عدم‌تغییر است. هر سازمان با تهديدهاي متنوعي از سوي رقبا، مشترياني كه خواسته‌هایشان تغيير می‌کند، درون سازمان و … مواجه است كه براي رويارويي با آن‌ها نيازمند تغيير حتی در استراتژی‌هاست که در صورتي سازمان در تغيير تعلل كند مغلوب تهديدها می‌گردد.
 7. سازمان مقاوم در برابر تغيير نمي‌تواند به‌درستی از نقاط قوت خود استفاده کند و آن‌ها را افزايش دهد. چراکه آن نقطه قوت ايجاد غرور سازماني و حالت استغناي از بهبود ايجاد كرده و سازماني كه در خود بهبود ايجاد نكند، نهایتاً مغلوب رقباي خود شده و از بين می‌رود.
 8. سازمان مقاوم در برابر تغيير نمي‌تواند بر نقاط ضعف خود چيره شود و آن‌ها را به حداقل ممکن برساند. چراکه چنين سازماني براي غلبه بر نقاط ضعف خود نيازمند ايجاد بهبود بوده و ايجاد بهبود نيز مستلزم ايجاد تغيير است و مقاومت در برابر تغيير فرايند بهبود را با مشكل جدی مواجه می‌کند.
حتما بخوانید :   ارزیابی عملکرد-پایان نامه درباره الگو های کسب وکار