ارائه ي بيمه الكترونيك:/پایان نامه درباره تجارت الكترونيك و بیمه

نحوه ي ارائه ي بيمه ي الكترونيك در شركتهاي بيمه گر منتخب و پيش نيازهاي آن:

از آنجا كه قرارداد بيمه از طريق اينترنت نياز به مبادله اطلاعات به ويژه اطلاعات پرسنلي افراد دارد،         مصرف كنندگان اغلب از اينكه اطلاعات شخصي آنها فاش شود، نگراني دارند. هنگامي كه از طريق اينترنت اطلاعات ارسال ميشود، مسئوليت حفاظت از اطلاعات مشتري بر عهده سازمان مشخصي نيست. بنابراين پيش بيني اينكه خريد مستقيم بيمه از طريق اينترنت جايگزين نمايندگان بشود، مشكل است. در تمامي تحقيقاتي كه در زمينهي بيمه ي الكترونيكي انجام گرفته بيان شده است كه حتي در كشورهاي پيشرفته نيز صنعت بيمه نتوانسته پيشرفتي را كه در صنايع ديگر در حوزه ي تجارت الكترونيك پديد آمده است، ايجاد نمايد .(جكسون، 2003)

لذا بسياري از بيمه گران  پذيرفته اند كه صرفاً اطلاعات بيمه نامه و آموزش بيمه اي را در وب سايت خود قرار داده و فروش واقعي را به عهده واسطه هاي بيمه اي بگذارند. بنابراين وقتي مشتري نرخ حق بيمه را استعلام  مي كند از وي كدپستي را خواسته سپس كاربر را به نزديكترين نمايندهي شركت بيمه در محل كاربر راهنمايي مي كنند.

شركت بيمه EIC[1]

يكي از شركتهاى بيمه ي مطرح در آمريكا ميباشد. از نكات مهم در بيمه ي الكترونيك، مسئله ي EIC شركت حقوقى استفاده از تكنولوژى و مجموعه قوانين مربوط به بيمه گر و بيمه گزار مي باشد. به عنوان نمونه قابليتهاى زير در اختيار مشتريان قرار دارد:

  1. اعمال نقطه نظر و انجام عمليات هاى لازم در كمترين زمان
  2. استفاده از تخفيفها و جوايز موجود
  3. استفاده ي 24 ساعته از سرويسهاى آنلاين بيمه
  4. ارزيابى محلى
  5. تشخيص و تعديل نيازها
  6. استفاده از قبض هاى چند گزينه اى كه شامل وجه صورتحساب نيز مي باشد.

  شركت بيمه P&C

كه در زمينه ي بيمه هاي غيرزندگي فعاليت ميكند، خدمتي را در سال 2006 تحت P&C در فنلاند شركت بيمه عنوان بيمه ي مسافرت مشتريان عرضه كرده است. در اين سرويس كه به صورت يك برنامه كاربردي بر روي گوشيهاي موبايل قرار ميگيرد، شماره و اطلاعات مهم مشتري در زماني كه حالت اورژانسي وجود داشته باشد براي شركت بيمه گر  ارسال ميشود .(سالونن و ديگران،2007)

شركت بيمه Munich Re و Swiss Re

شركتهاي خاصي در حال بازاريابي و توزيع محصولات بيمه اتكايي خود از طريق وب سايت هستند. برخي ديگر در قالب استراتژي همكاري و تعاون درصدد شكل دهي بازارها و مبادلات بيمه اتكايي نظير Munich Re و Swiss Re به وجود آمده است. اخيراً نيز الگوي كاري جديدي به نام بازارهاي ريسك آنلاين در بخش خدمات دهندگان اينترنتي به عنوان دلال ميان شركاي تجاري كه معمولاً بيمه گران، بيمه گران اتكايي و مشتريان بزرگ سازماني هستند، فعاليت مي كنند و به دنبال جابجايي ريسكهاي بزرگ يا كل پرتفويهاي ريسك هستند.

شركت بيمه AVIVA

يكي از شركتهاي موفق در زمينه ي ارائه ي سرويسهاي بيمه اي سيار در انگلستان خدمتي را در زمينه ي بيمه ي اتومبيل عرضه كرده است كه بر طبق آن به هر ميزان كه اتومبيل حركت كرده و به مسيرهاي مختلف ميرود، حق بيمه به صورت ماهيانه پرداخت ميشود. در اين سرويس با استفاده از دستگاهي كه بر روي اتومبيل مشتري نصب ميشود و توسط ارتباطات ماهواره اي مكان دقيق اتومبيل مشتري به صورت لحظه اي توسط سيستم اطلاعاتي شركت بيمه گر ثبت ميشود و اين سيستم ميزان حق بيمه مشتري را بر حسب مسافتي كه پيموده محاسبه ميكند. در ضمن اين سيستم اين مزيت را  دارد كه در صورت سرقت اتومبيل به راحتي قابل شناسايي و رديابي است. (سالونن و ديگران، 2007)

2-20) پیش نیازهای پیاده سازی بیمه الکترونیکی:

فرهنگ سازی

بستر سازی فرهنگی، نقش مهمی در پیاده نمودن فناوری اطلاعات در صنعت بیمه ایفا می نماید و موجب می شود تا بکارگیری آن سریعتر و با موفقیت انجام می شود. موثرترین عامل در موفقیت بکارگیری فناوری اطلاعات، اعتقاد و اطمینان مدیران به آینده جهت استفاده از فناوری است که به تنهایی نمی تواند سبب دستیابی به مزیت رقابتی برای شرکتها شود. برای کسب موفقیت باید این فعالیتها با فرهنگ سازمان هماهنگ شده و توسط افراد کلیدی سازمان حمایت شوند.

حتما بخوانید :   کسب درآمد با تولید ویدیوی آموزشی

آسیب شناسی

باید مشکلات و موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در صنعت بیمه جهت پیاده سازی بیمه الکترونیکی به شکل علمی و دقیق مورد بررسی قرار گرفته و برای رفع آن برنامه ریزی شود که این مهم در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

درگیری کلیه افراد صنعت بیمه

باید به کلیه اعضای صنعت بیمه از مدیران ارشد تا کارکنان سطح عملیاتی، آموزش های لازم داده شود تا به عنوان کارشناسان فناوری اطلاعات شناخته شده و از تجارب و مهارتهای آنها برای پیاده سازی فناوری اطلاعات استفاده شود.

کوچک سازی ساختار سازمانی

خارج نمودن فعالیت های غیرضروری از محیط صنعت بیمه (کوچک سازی) یکی از اصول ضروری این فرآیند محسوب می شود. بنابراین تنها فرصت برای بکارگیری این نوآوری در برون سپاری است. فناوری به شرکت های بیمه سنتی اجازه می دهد تا تمام فرآیند پردازش بیمه را خارج از شرکت انجام دهند. این تفکیک پردازش بیمه از بیمه گر سنتی نشاندهنده یک روند در این صنعت است. بدین صورت صنایع به صورت     غیر متمرکز درآمده و شرکت های تخصصی پا به عرصه رقابت می گذارند. (کریمی، 1383).

2-21 ) پیامدهای پیاده سازی بیمه الکترونیک در صنعت بیمه:

ديدگاه فشارهاي محيطي

در دنياي نوين تجارت، بيمه مجموعه اي پر رقابت است كه از فاكتورهاي بازار، اقتصاد اجتماعي و فناوري به منظور موفقيت هر چه بيشتر بهره مي گيرد. در اين محيط قدرت و توانايي مصرف كنندگان و مشتريان افزوده شده و آنها قدرت انتخاب وسيع تري مي يابند. اما فاكتورهاي ذكر شده به سرعت در حال تغيير هستند و سرعت اين تغييرات نيازمند واكنش هاي سريع شركت هاي بيمه مي باشد. تغييرات سريع مولفه هاي دنياي تجارت باعث ايجاد فرصت ها و تهديدهاي مختلفي شده است. لذا به دليل حجم عمده تغييرات و عدم اطمينان به بازار رقابتي آينده، تمامي شركت هاي بيمه ناچارند به سمت ايجاد محصولات بيمه اي بيشتر، با سرعت بالاتر و منابع كمتر حركت كنند. اين رفتار حاصل فشاري است كه شركت هاي مختلف بيمه از دنياي نوين و به شدت رقابتي تجارت متحمل مي شوند. (Burder,Dias & L Eukert,2001)

با تاكيد بر تغييرات گسترده دنياي نوين تجارت بيمه نسبت به گذشته، روشن است كه دستيابي به موفقيت نه تنها به كارايي و بهره وري بالا نياز دارد، بلكه فعاليت هاي ابتكاري نظير توليدات متنوع و خدمات خوب را نيز ضروري مي سازد. اين مجموعه فعاليت هاي ابتكاري كه به منظور مقاومت و نفوذ در اين دنياي تجاري صورت مي گيرد را واكنش هاي حياتي شركت هاي بيمه مي نامند كه ممكن است در بعضي يا تمام فرآيندهاي كاري شركت ظهور پيدا كنند. اين فرآيندها ممكن است كه فرآيندهاي عادي مانند پرداخت حقوق و يا فروش بيمه باشند و يا حتي در فرآيندهاي سطح بالا مانند استراتژي كاري شركت ظهور يابند. (شهيدي،1382).

ديدگاه نوع مكان شناسي شركت هاي بيمه

از ديدگاه نوع مكان شناسي مي توان شركت هاي بيمه را با توجه به نوع فعاليتي كه انجام مي دهند نيز مورد تجزيه و تحليل قرار داده و دلايل ضروري پياده سازي بيمه الكترونيكي در اين صنعت را مورد بررسي قرار داد. محور فعاليت هاي شركت هاي بيمه را مي توان به سه حوزه تقسيم كرد. اين سه حوزه در صنعت بيمه عبارتند از: پردازش[2]، توزيع[3]، مديريت داده ها[4].

 

[1] Electronic Insurance Company

[2] Processing

[3] Distribution

[4] Data Management